Heerenveen en Omstreken

2 tuineigenaren van de afdeling Leeuwarden willen hun tuin ook openstellen op  zondag  op onderstaande data:

het betreft de  weekenden:

19 en 20 juni en 3 en 4 juli  (in het boekje staat vermeld dat ze alleen op zaterdag geopend zijn, maar het wordt dus zaterdag en zondag.

Het gaat om de tuinen:

It Paradyske, Berltsumerdyk 8, 9044 MA Bitgum en

Sjoerdtje Quarre, Foareker 1, 9041 GB Berltsum.