Heerenveen en Omstreken

Nieuwsbrief december 2019/januari 2020

Groei & Bloei Heerenveen en Omstreken

Workshop Onderhoud Gereedschap zaterdagochtend 11 januari 2020

In het nieuwe seizoen wil iedereen wel weer met schoon en scherp gereedschap aan de slag. Al vele jaren heeft onze afdeling een prettig contact met de vrijwilligers van Gered Gereedschap in Wolvega. Op 11 januari a.s.tussen 09.00 en 11.00 uur is er dan ook weer de mogelijkheid om uw gereedschap onder enthousiaste en deskundige begeleiding te slijpen en te smeren bij Gered Gereedschap, Industrieweg 14 B, 8471 AD Wolvega.
Datum: zaterdag 11 januari 2020 tussen 9.00 en 11.00 uur.

De kosten bedragen € 3,--  per deelnemer. Voor dat bedrag mag u max. 3 stuks gereedschap meenemen. Aanmelden bij Jannie Koster – van Leeuwen per mail: jkvl(at)ziggo.nl.

Winterwandeling in de Kraanlannen van De Veenhoop op zaterdag 25 januari 2020

In het natuurgebied de Kraanlannen broedde ooit de kraanvogel, vandaar de naam. De kraanvogel is er al lang niet meer, maar het water- en moerasgebied heeft wel een grote aantrekkingskracht op andere vogels, zoals de fuut, kuifeend, slobeend en bruine kiekendief. De grote waterplassen worden deels beheerd door cyclisch peilbeheer.  Hierdoor worden in het voorjaar veel steltlopers aangetroffen, die daar ook gaan broeden. Vanuit de vogelkijkhut met uitzicht op het water zijn er vele  watervogels te zien. De wandeling wordt gemaakt met een rondleider van It Fryske Gea. 

Datum en tijd: zaterdag 25 januari van 13.30 tot ca. 15.30 uur, na afloop kunnen we koffie of chocolademelk drinken in It Polderhûs. Kosten: € 7,50 pp

Opgave vooraf is verplicht: vóór 18 januari bij Johanna Feenstra via e-mail: johanna.feenstra(at)hotmail.com of tel. 06-22 822 444

 

NoordNederlands BloemschikEvenement (NNBE) op 14 maart 2020

Het afgelopen jaar werd het NoordNederlands BloemschikEvenement voor de eerste keer gehouden. Het was bijzonder succesvol, zodat ook in 2020 dit NNBE opnieuw wordt georganiseerd. 

Belangstelling om mee te doen? Klik dan hier voor meerinformatie en aanmelding.

Het bestuur van Groei & Bloei Heerenveen en Omstreken wenst iedereen goede feestdagen en een 2020 met veel groene activiteiten en successen!