Diversen

Jaarvergadering en lezing Argapanthussen

 

De ledenavond begint om 19.15 uur met de jaarvergadering. Hierna volgt aansluitend de lezing over Agapanthussen door Piet Zonneveld.

Plaats: Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen

Agenda jaarvergadering maandag 21 maart 2016

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Vaststellen verslag jaarvergadering 16 maart 2015

5. Vaststellen sociaal jaarverslag 2015

6. Rapportage kascommissie, vaststellen financieel jaarverslag 2015, decharge verlenen aan de penningmeester    en samenstelling kascommissie 2016-2017.

7. Begroting 2016

8. Verkiezing bestuursleden.

Aftredend: Willy Dommerholt, algemeen lid, ledenadministratie en coördinatie bloemschikken.

In de vacature van secretaris draagt het bestuur voor: Jitty Hoekstra

9. Voor de functie van algemeen lid zijn nu twee vacatures. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter van het bestuur.

10. Toelichting plannen 2016

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

De heer Piet Zonneveld (alias Piet Panthus) heeft samen met zijn vrouw Monique een grote agapanthuskwekerij in Hillegom (volgens zijn eigen zeggen met de grootste collectie agapanthussen ter wereld). In zijn lezing zal de heer Zonneveld aandacht schenken aan een aantal aspecten van de agapanthus, die ook wel bekend staat onder de namen liefdesbloem en Kaapse lelie. Naast veel afbeeldingen over soorten en kleuren zal het ook gaan over winterhardheid en de wijze van opkweken. Verder zullen een aantal fabels over de agapanthus uit de wereld worden geholpen. Uit zijn eigen kwekerij neemt de heer Zonneveld een exclusief assortiment mee, die niet in tuincentra te koop zijn. Meer informatie op www.agapanthus.nl .

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver