Diversen

 

Winterwandeling in het Koepelbosch te Oldeberkoop

Zaterdag 21 januari

 

Misschien herinnert u zich nog de lezing een paar jaar geleden van Nico Kloppenborg.

Hij vertelde toen onder andere over zijn studie naar het herstel van het historische parkbos “Het Koepelbosch” te Oldeberkoop.

De familie Willinge Prins heeft begin 19e eeuw een aantal parkbossen rond Oldeberkoop laten aanleggen. Behalve het Koepelbosch zijn er nog het Molenbosch en het Sterrebosch.

Met name het Koepelbosch is door Staatsbosbeheer jarenlang vol geplant met productiehout en verloor zo veel van zijn karakter. Veel paden en beekjes waren niet meer terug te vinden en de vijvers deels verzand en dichtgegroeid.

Vanuit de Oldeberkoper samenleving vond men het jammer dat het Koepelbosch er zo armzalig bijlag. Samen met Staatsbosbeheer zijn er toen plannen ontwikkeld voor herstel. En aan Nico Kloppenborg werd gevraagd een plan te maken om de karakteristieke eigenschappen van dit parkbos terug te brengen. Zijn studie leverde als resultaat de bijgaande plattegrond waarin zijn visie tot herstel tot uitdrukking komt. Met veel voortvarendheid en hulp van vrijwilligers uit de dorpsgemeenschap zijn de afgelopen jaren vijvers uitgediept, bomen gekapt, paden en beeklopen hersteld, bruggetjes aangelegd en een bloemenweide ingezaaid.

Met Nico Kloppenborg zullen we door het gerestaureerde bos wandelen, waarbij hij het hoe en waarom van het herstel zal toelichten.

 

Datum: Zaterdag 21 januari, 13.00 uur. Kosten: € 5,- pp

Opgave bij Ieke Schreuder vóór 16 januari; per e-mail: postma.schreuder(at)planet.nl

Tel: 0516-451287

We verzamelen om 13.00 uur voor Hotel – Restaurant Lunia in Oldeberkoop en lopen vandaaruit naar het Koepelbosch. U kunt parkeren achter het hotel of achter het Business center in Oldeberkoop.

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver