Heerenveen en Omstreken
bekijk online
Nieuwsbrief

Extra Nieuwsbrief over de toekomst van onze vereniging

Onze Groei & Bloei-afdeling Heerenveen en Omstreken is een bloeiende vereniging. Jaarlijks worden er tal van activiteiten georganiseerd waaraan veel leden deelnemen.

Een actieve vereniging is geen vanzelfsprekende zaak. Er zijn mensen nodig die zich willen inzetten om noodzakelijke taken op zich te nemen. Jaren geleden zijn er verschillende werkgroepen opgestart waarbinnen de leden zelfstandig activiteiten plannen en organiseren. In afstemming met het bestuur.

Hoewel we dus een bloeiende vereniging zijn, begint zich op het bestuurlijke vlak een situatie af te tekenen die de nodige aandacht vraagt. Zoals bekend hebben we op dit moment officieel nog maar twee bestuursleden. Maar binnenkort zullen ze uit het bestuur terugtreden. Zowel Jannie Koster – van Leeuwen als Jan Aandewiel hebben aangekondigd hun bestuursfuncties te zullen neerleggen bij de algemene ledenvergadering op 15 maart 2023.

De grote vraag is natuurlijk hoe de vereniging straks verder moet. Het mooiste zou zijn als er een compleet nieuw bestuur komt dat met nieuw elan leiding wil geven aan onze vereniging.

Bij dezen doe ik een oproep aan iedereen om daarover mee te denken. Ik sta open voor alle voorstellen, suggesties of aanbevelingen van uw kant. Ik hoor graag nader van u.

Willy Dommerholt,

interim-voorzitter

Tel. 0513 – 542610

Mail: wildv@upcmail.nl