Heerenveen en Omstreken

Excursie Zadenkwekerij Pieterpikzonen Luinjeberd

Dinsdagavond 27 juli

We kunnen gelukkig toch de excursie naar Pieterpikzonen aanbieden. Nu op 27 juli.

Sinds 1904 is Pieterpikzonen actief op het gebied van tuinzaden. Het stokje is van generatie op generatie doorgegeven en tot op de dag van vandaag is het bedrijf in handen van dezelfde familie. Het bedrijf begon in het dorp Andijk in Noord-Holland en verhuisde in 1971 naar de oude melkfabriek in Luinjeberd.

Al generaties lang leveren zij groenten, kruiden en bloemenzaden. Zij selecteren, vermeerderen, verpakken en verkopen de zaden in bulk- en in consumentenverpakkingen.

Misschien herinnert u zich nog de lezing over dit bedrijf, waarbij we konden zien hoe zaad van over de hele wereld binnen komt, en hoe alles ter plekke verder geselecteerd en verwerkt wordt. Ook is er in het verleden een excursie naar dit bedrijf geweest. De toenmalige deelnemers kwamen wild enthousiast terug. Nu kunt u ook dit interessante bedrijf bezoeken en een van de proefvelden bekijken.

Kijk ook op www.pieterpikzonen.nl

Opgave liefst vóór 20 juli bij Jannie Koster: jkvl(at)ziggo.nl of tel 0514-542333

Datum en tijd:  27 juli om 19.00 uur

Adres: Aengwirderweg 167, 8459 BL Luinjeberd

Verder informatie over kosten deelname volgt na opgave.