Heerenveen en Omstreken

Algemene ledenvergadering/lezing Brian Kabbes

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 maart 2023

klik

5. Sociaal jaarverslag 2022

klik

6. Financieel jaarverslag 2022 en rapportage kascommissie

liggen tijdens de jaarvergadering op tafel.

7. Samenstelling nieuwe kascommissie

8. Begroting voor 2023

volgt zsm

10. Rondvraag

11. Sluiting

Na de ALV wordt getrakteerd op gebak vanwege het 60-jarig bestaan van de afdeling 

lezing Brian Kabbes over vermeerderen planten

Een van de leukste bezigheden met planten is wel het vermeerderen ervan.

Planten kunnen ruwweg op twee verschillende manieren worden vermeerderd. Door zaaien ontstaan nieuwe planten met een unieke eigen kenmerken. Vaak merken we daar weinig van, maar soms is dat gegeven erg nuttig. Bijvoorbeeld bij het kruisen van nieuwe planten.

Planten kunnen ook langs vegetatieve weg vermeerderd worden. Er ontstaan dan exacte kopieën van de oorspronkelijke moederplant. Wanneer men bestaande rassen (cultivars) van planten wil vermeerderen zal dit vaak de enige manier blijken te zijn. Gelukkig zijn er verschillende technieken zoals, stekken, scheuren, afleggen en enten.

Tijdens de demonstratie krijgen de aanwezigen uitleg over de voor- en nadelen van de  verschillende vermeerderingsmethodes en zullen een aantal technieken worden voorgedaan.

Wij zorgen voor vermeerderingsmateriaal, de gesneden stekken mogen de aanwezigen meenemen om thuis verder op te kweken. Tijdens het hele programma is het mogelijk om vragen te stellen.

Datum:       19 maart 2024

Tijd:            19.30 uur

Locatie:        Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd

Vermaningsteeg 5, (ingang om de hoek aan de Kerkstraat)

8441 GB Heerenveen

PARKEREN ( klik)