Heerenveen en Omstreken

Ledenavond Inheemse wilde planten en biodiversiteit (Jasper Helmantel)

 

Jasper Helmantel van kwekerij Cruydt-Hoeck, een kwekerij van wilde bloemenzaden, zal in zijn lezing op 20 februari uitgebreid ingaan op het actuele thema biodiversiteit.

Wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels verdwijnen uit ons landschap. Jasper vertelt op inspirerende wijze over het belang van het terugbrengen van natuurlijke vegetaties met inheemse wilde bloemen. In de natuur hangt alles met elkaar samen, de rol van wilde planten in onze ecosystemen laat dat goed zien: de aanwezige insecten in ons land zijn (biochemisch) goed afgestemd op de inheemse planten die hier van nature groeien.

Jasper Helmantel: “Het is onze missie om u te helpen meer biodiversiteit te creëren. Door uw leefomgeving actief in te richten met wilde bloemen draagt u bij aan het herstel van de biodiversiteit en dus aan de leefomstandigheden van wilde bijen, vlinders en vogels.”

Kijk ook eens op hun vernieuwde website: www.cruydthoeck.nl  

Datum:         maandag 20 februari 2023

Tijd:             20.00 uur

Plaats:          Aeres VMBO (voorheen Nordwin College), Heerenveen