Heerenveen en Omstreken

Ledenavond:        Maandag 10 februari 2020, aanvang 20.00 uur

Onderwerp:          Het Voedselbos

Spreker:               Hanneke Clabbers

 

In het kader van ‘duurzaamheid’ worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe we daar zelf in onze eigen omgeving vorm en inhoud aan kunnen geven. Er komt steeds meer belangstelling voor moestuinieren en andere vormen van eigen kweek van voedingsproducten. Zo werd ook bekend dat de Kwekerij Arborealis bezig was met het concept ‘Voedselbos’.

We zijn daarom heel blij dat we Hanneke Clabbers van deze kwekerij in Wilhelminaoord bereid hebben gevonden ons meer over dit concept te vertellen.

Zij schreef ons:

 

‘Voedselbos Kwekerij Arborealis’ staat voor duurzaam gekweekte eetbare bomen, heesters en kruidachtigen. Omdat we steeds op zoek zijn naar een duurzame manier van kweken en leven past het concept van het Voedselbos perfect binnen de opzet van  onze kwekerij. 
We richten ons op het opkweken en aanbieden van een breed en bruikbaar voedselbosassortiment en experimenteren graag met nieuwe of herontdekte soorten.

In de lezing vertellen we aan de hand van voorbeelden wat een voedselbos nu eigenlijk inhoudt, en hoe een goed voedselbos is opgebouwd. Ook komen de meer en minder bekende planten aan bod die je kan gebruiken om je voedselbos – of voedseltuin!- op te bouwen.

Ook gaan we in op de vraag wanneer iets een voedselbos is, en waarom je eigenlijk een voedselbos zou aanleggen. Want wat heeft een voedselbos naast eetbare planten nog meer te bieden? Is een voedselbos een modeverschijnsel, of heeft het een andere oorsprong?

Plantenliefhebbers opgelet: Zoals gezegd komen er ook flink wat bijzondere planten voorbij waarvan we de toepassing zullen bespreken. Deze zijn niet alleen geschikt voor in een voedselbos, ze zijn zeker mooi genoeg om een plekje in de siertuin te verdienen! Graag tot ziens!”