Heerenveen en Omstreken

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2022 Groei & Bloei Heerenveen en Omstreken

In deze nieuwsbrief

Nieuws van het bestuur

27 en 28 augustus: Fryslân iepenet syn tunen

20 september: ledenavond Vlinders in de tuin en de Friese natuur

23 september: Rondleiding Arborealis, Wilheminaoord

Nieuws van het bestuur

Zoals bekend heeft Albert van der Toolen zich onlangs om gezondheidsredenen teruggetrokken als voorzitter van ons bestuur. Dat is voor hem persoonlijk natuurlijk een enorme teleurstelling, want hij was pas twee jaar in functie en dat ook nog in de vervelende corona-tijd. Wij bedanken Albert voor zijn inzet voor de vereniging en respecteren zijn besluit. Gezondheid gaat boven alles.

Tijdens de algemene ledenvergadering van april jl. heeft Ieke Schreuder afscheid genomen van het bestuur. Ze heeft in totaal – met één onderbreking – 8 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 5 jaar als secretaris. Ieke, nogmaals heel hartelijk bedankt!

Door bovengenoemde mutaties bestaat het bestuur thans uit slechts twee personen, namelijk ondergetekenden. Dat betekent nog niet dat er nu ineens een noodsituatie is ontstaan, want we hebben heel goed draaiende werkgroepen, maar deze situatie is verre van ideaal. Daarom hebben we Willy Dommerholt gevraagd of ze de rol van interim-voorzitter op zich wil nemen. Willy, die eerder al vier jaar lid van ons bestuur is geweest, heeft op ons verzoek positief gereageerd en heeft toegezegd de nieuwe rol tot de jaarvergadering van maart 2023 te willen vervullen, waarvoor dank.

Verder heeft Margje Koelma te kennen gegeven belangstelling te hebben voor een bestuursfunctie. Zij loopt sinds kort als beoogd nieuw bestuurslid mee met het bestuur. De bedoeling is dat zij het aanspreekpunt voor bloemschikken gaat worden. We wensen haar succes.

En wie weet melden er zich leden die ook een tijdje met het bestuur zouden willen meelopen, want we hopen natuurlijk dat er te zijner tijd weer een compleet (nieuw) bestuur kan aantreden.

Jan Aandewiel

Jannie Koster – van Leeuwen

 

Fryslân iepenet syn tunen

Het laatste weekend van Fryslân iepenet syn tunen staat alweer voor de deur. Op 27 en 28 augustus zijn er wederom diverse privétuinen te bezichtigen door heel Friesland. Zie onze website voor de deelnemende tuinen.

Tip: kijk voor je een lange reis maakt om een tuin te bezichtigen eerst even op de site van de betreffende Friese afdeling of er wijzigingen zijn. Reeds bekend is dat De Vissertún in Makkinga, in tegenstelling tot eerdere berichten, dit weekend niet geopend zal zijn voor bezoek.

Ledenavond Vlinders in de tuin en de Friese natuur

Op de derde dinsdag in september wordt er weer een ledenavond gehouden. De lezing gaat deze keer over vlinders! Er wordt uitgebreid ingegaan op vlinders in onze tuin, maar ook (nacht)vlinders in de Friese natuur komen aan bod. Deze boeiende lezing wordt verzorgd door het duo Sytske Rintjema en Gerrit Tuinstra, die beiden actief zijn in en voor de natuur in onze provincie.

Datum: dinsdag 20 september 2022

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Locatie: kantine Aeres VMBO Heerenveen (voorheen Nordwin College)

Adres: Domela Nieuwenhuisweg 3, 8448 GK Heerenveen

Rondleiding Arborealis, Wilheminaoord

Op vrijdagmiddag 23 september hebben we een interessante excursie met rondleiding gepland naar Arborealis in Wilhelminaoord. Kwekerij Arborealis staat al 20 jaar voor het kweken en aanbieden van een breed, sterk en bijzonder assortiment duurzaam gekweekte planten, waaronder bomen, heesters, klimplanten, kruiden en vaste planten.

Voor nadere informatie en voor aanmelden, zie HIER.