Heerenveen en Omstreken

 Ledenavond:  Dinsdag 16 november 2021

Onderwerp:     Inheemse wilde planten en biodiversiteit

Spreker:          Jasper Helmantel

             GEANNULEERD!!

Jasper Helmantel van Cruydt-Hoeck, een kwekerij van wilde bloemenzaden, zal in zijn lezing uitgebreid ingaan op het actuele thema biodiversiteit.

Wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels verdwijnen uit ons landschap. Jasper vertelt op inspirerende wijze over het belang van het terugbrengen van natuurlijke vegetaties met inheemse wilde bloemen.

In de natuur hangt alles met elkaar samen, de rol van wilde planten in onze ecosystemen laat dat goed zien: de aanwezige insecten in ons land zijn (biochemisch) goed afgestemd op de inheemse planten die hier van nature groeien.

Jasper Helmantel: “Het is onze missie om u te helpen meer biodiversiteit te creëren. Door uw leefomgeving actief in te richten met wilde bloemen draagt u bij aan het herstel van de biodiversiteit en dus aan de leefomstandigheden van wilde bijen, vlinders en vogels.”

Kijk ook eens hier: www.cruydthoeck.nl   www.deheliant.nl