Heerenveen en Omstreken

Werkgroepen

De volgende werkgroepen zijn actief in onze afdeling:

Werkgroep Ledenavonden

De werkgroep maakt een gevarieerd jaarprogramma van lezingen voor de ledenavonden. De onderwerpen zijn gerelateerd aan groene activiteiten en/of de natuur.

Werkgroep Excursies

De werkgroep organiseert de excursies voor het gehele jaar. Er wordt gezocht naar een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod, mogelijk gerelateerd aan eerder gehouden lezingen.

Twee leden van de werkgroep houden zich specifiek bezig met het organiseren van de tweedaagse tuinenreis.

Werkgroep Workshops

De werkgroep draagt zorg voor de planning en uitvoering van een aantal workshops tijdens het programmajaar. De workshops zijn bloemen-, tuin- en/of natuur-gerelateerd.

Werkgroep Bloemschikken

De werkgroep organiseert cursussen en workshops voor beginners en gevorderden.

Er worden verschillende typen van schikkingen gemaakt waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillende seizoenen, thema’s en technieken. Tevens wordt er aandacht besteed aan welke materialen uit de tuin gebruikt kunnen worden.

Werkgroep Groenmarkt

De werkgroep organiseert de jaarlijkse Groenmarkt, een markt met een ruim aanbod van alles wat groeit en bloeit in de tuin. Tevens worden er tuingerelateerde producten verkocht. Deelnemers zijn voornamelijk Groei & Bloei-leden aangevuld met een aantal professionals.

De Groenmarkt wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag in mei.

Veel leden en vrijwilligers zetten zich in voor deze belangrijke activiteit, die grote bekendheid geniet in het noorden des lands.

Werkgroep Drijvende Tuintjes

De werkgroep organiseert jaarlijks in overleg met de gemeente Heerenveen dat er 30 à 40 drijvende tuintjes komen te liggen in de Lindegracht in Heerenveen.

Doel van deze activiteit is de jeugd en ouderen meer bewust te maken van “groen” en de natuur. De drijvende tuintjes worden gevuld door iedereen die dat wil, bijv. leerlingen van scholen, groenbedrijven en leden van onze afdeling.

Binnen de werkgroep is er nog een technische werkgroep. De leden zorgen voor het onderhoud van de bakken (1 m2 per stuk) en voor transport en plaatsing. Dit laatste in nauwe samenwerking met medewerkers van de afdeling Groen van de Gemeente Heerenveen. Hierbij zijn ook vrijwilligers actief.

Werkgroep Catering

Deze werkgroep draagt zorgt voor de catering tijdens de ledenavonden, op de Groenmarkt en tijdens de plantenruil. De werkgroep wordt daarbij bijgestaan door een ruim aantal vrijwilligers.

Werkgroep Foto’s website

De werkgroep draagt zorg voor het plaatsen van representatieve foto’s van Groei & Bloei-activiteiten op de website. Alle leden kunnen foto’s van activiteiten maken en opsturen naar de secretaris van de afdeling. 

Van de fotomakers wordt bekendheid gevraagd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo moeten gefotografeerde personen instemmen met plaatsing van de betreffende foto’s op onze website.

 

Diverse activiteiten

Plantenruil

Er wordt tweemaal per jaar (in voor- en najaar) een plantenruil georganiseerd waar leden hun planten en stekjes kunnen ruilen. In het najaar zijn er tevens bijzondere voorjaarsbollen te koop van een gespecialiseerde aanbieder.

Zaai- en stekclub

De zaai- en stekclub organiseert bijeenkomsten in het voorjaar en najaar. In het najaar worden de zaden besproken en geruild en in het voorjaar worden de opkomende plantjes verspeend. Ook wordt er gezaaid en verspeend voor de Groenmarkt. De overgebleven zaden worden verkocht tijdens de ledenavonden en de Groenmarkt.

Moestuinclub

Leden van de club komen enkele malen per jaar bijeen om elkaar te informeren over de successen in de moestuin, zaden en planten te ruilen en kennis uit te wisselen.

 

Wil je meer weten over de werkgroepen of activiteiten of wil je meedoen? Neem dan contact op met de secretaris van de afdeling via mail info(at)heerenveen.groei.nl.