Heerenveen en Omstreken

Nieuwsbrief Heerenveen en omstreken oktober 2021

Hierin:

9 oktober       plantenruil en bollenverkoop

11 oktober     Algemene ledenvergadering

                     Passieavond:  Marker Wadden en Tuin nieuwe Hospice Heerenveen

30 oktober     Workshop snoeien

Verslag over Open tuinen weekenden in 2021

Nieuws over Moestuinieren

Komende activiteiten voor november

U ziet hierboven dat er weer van alles te beleven valt, de komende maand. Hieronder volgt verdere informatie.

Let op: De naam van Nordwin College, waar we onze ledenavonden organiseren, is gewijzigd en heet nu Aeres locatie Heerenveen.

Plantenruil en bollenverkoop

Zaterdag ochtend 9 oktober van 10.00 tot 11.00 uur

Gelukkig kunnen we dit najaar weer bij elkaar komen om planten te ruilen. Ben je al aan het opruimen in je tuin? Dan heb je vast wel planten over waar je iemand anders blij mee kunt maken. Neem het mee, los of in een pot, als stek of als kluit.

De datum voor dit najaar is zaterdagochtend 9 oktober. We zijn ook blij dat Jan Bergsma weer voorjaarsbollen komt verkopen. 

De locatie is het parkeerterrein naast het huis van Margje en Evert Koelma, Koningin Wilhelminaweg 16 in Heerenveen,

De spelregels voor de plantenruil zijn als volgt:

* Vóór 10.00 uur gaan we de planten uitstallen. Het is handig als je naast de naam van de planten of stekken die je inbrengt, ook je eigen naam vermeldt, zodat anderen weten aan wie ze vragen kunnen stellen.

* Rond 10.00 uur is er koffie/thee en kan het aanbod bezichtigd worden.

* Er wordt pas geruild als het startsein (rond 10.15) heeft geklonken.

De plantenruil is een heel gezellige gebeurtenis waarbij we van elkaars ervaringen kunnen leren. De plantenruil is alleen bedoeld voor Groei & Bloei-leden. Dus leden van buiten onze afdeling zijn ook van harte welkom.

Algemene Ledenvergadering Groei en Bloei afdeling Heerenveen en Omstreken

Maandag 11 oktober om 19.30 uur (voorafgaand aan de passieavond)

Plaats : kantine Aeres (voorheen Nordwin College)

Gewoonlijk wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) elk jaar gehouden in de maand maart. Maar voor de tweede keer speelde corona ons parten. Om die reden hebben we de ALV van dit jaar moeten doorschuiven naar het najaar. De ALV zal nu op 11 oktober gehouden worden en start om 19.30 uur. Dit is voorafgaand aan de passieavond. Deze start om 20.00 uur. Informatie daarover vindt u in deze nieuwsbrief.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering  Groei en Bloei afdeling Heerenveen en Omstreken:

1- Opening

2- Verslag ALV 2020 (staat op onze website)

3- Sociaal jaarverslag(staat op onze website)

4- Financieel jaarverslag 2020 (ligt ter inzage tijdens vergadering)

5- Begroting 2021

6- Verslag kascommissie (mondeling)

7- Vacature bestuur.

8- Afsluiting

Degenen die het financieel jaarverslag en/of de begroting graag eerder willen hebben, kunnen een mailtje sturen naar onze penningmeester Jan Aandewiel (aandewiel.jan(at)gmail.com). Zij krijgen dan de financiële verslagen per mail toegestuurd.

Albert van der Toolen

voorzitter

Dinsdag 11 okt om 20.00 uur (aansluitend aan de algemene ledenvergadering)

Passieavond – leden voor leden

vanavond met

Marker Wadden: Waarom en hoe

Ieke Schreuder

Een aantal van u is misschien al wel eens naar de Marker Wadden geweest, het nieuwe natuurgebied in het Markermeer. Het is het resultaat van een plan dat een medewerker van Natuurmonumenten op twee A4tjes in 2011 indiende. Tien jaar later ligt er een groepje van 5 eilandjes, waar vogels, vissen en planten gedijen en waar ook de mens welkom is om van deze natuur te genieten.

Waarom deze eilandjes er liggen en hoe ze ontstaan zijn is een verhaal apart.

Tuinontwerp voor het nieuwe hospice in Heerenveen

Thecla van der Ham

Het Julia Jan Wouters Hospice gaat van de K.R.Poststraat verhuizen naar een voormalig schoolgebouw aan de Helomalaan in Heerenveen. Het schoolgebouw wordt momenteel verbouwd. Eromheen komt een tuin.

Thecla zal iets vertellen over het ontwerp en beplantingsplan van die nieuwe tuin. De realisatie van de verbouwing van het gebouw en de aanleg van de tuin wordt bijna geheel door sponsoring, subsidies, giften en de inzet van vrijwilligers mogelijk gemaakt. Ook voor het onderhoud van de tuin zal in de komende jaren een flink aantal vrijwilligers nodig zijn om te verzekeren dat de gasten van het hospice met hun familie en vrienden straks in een mooie, groene omgeving zullen kunnen verblijven.

Workshop Snoeien van heesters, instructie, theorie en praktijk

zaterdag 30 oktober

Op 30 oktober a.s. van 09.00 -12.00 uur verzorgt Gerard Tamminga, docent aan Aeres (voorheen Nordwin College) in Heerenveen, een workshop over de ins en outs van het snoeien. Zowel de theorie als de praktijk komen aan de orde. Denk hierbij aan het gebruik van snoeigereedschap (wat heb je waarvoor nodig), plantenkennis, typen snoei (natuurlijk snoeien, vorm snoeien) en veiligheid.

De workshop vindt plaats in de plantenkas achter het schoolgebouw aan de Domela Nieuwenhuisweg 3. 8448 GK in Heerenveen.

De kosten zijn €  10,- p.p voor leden en voor niet-leden € 13,-  p.p.  Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Aanmelden graag vóór 18 oktober a.s. bij Dicky Nagelhout, via mail dickynagelhout(at)ziggo.nl of via 06 37739678. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

Moestuinier groep

Sinds 2017 bestaat er binnen onze afdeling een Moestuinier groep. Door de corona crisis is de groep al bijna 2 jaar niet bij elkaar geweest. Jammer maar begrijpelijk.

Na overleg met de moestuin liefhebbers hebben we besloten om dit najaar de activiteiten weer op te starten. Onze moestuingroep bestaat uit 10 deelnemers. We komen 5x per jaar bij elkaar om informatie te delen over onder andere de oogst, groente rassen, plagen, mislukkingen en successen in een gezellig samenzijn op roulerende locatie.

Heb je “nog geen groene moestuin vingers” maar wil je die wel ontwikkelen, ben je een beginner of ervaren moestuinder, zolang je passie moestuinieren is, kun je je bij de moestuinier groep aansluiten.

Spreekt dit je aan, stuur dan een mailtje naar mij dan zet ik je op de lijst en zien we elkaar in oktober/ november.

Groetjes,

Jan Aandewiel

aandewiel.jan@gmail.com

Terugblik op Fryslân iepenet syn tunen

Op 17 september 2021 vond er in Opende een evaluatie plaats met de deelnemende tuineigenaren aan Fryslân iepenet syn tunen. De tuineigenaren waren zeer tevreden over de aantallen bezoekers die ze in hun tuinen mochten ontvangen. Bij enkele tuinen kwamen er relatief veel bezoekers van Groei & Bloei-afdelingen van buiten onze provincie. In totaal hebben er 39 tuineigenaren meegedaan, waarvan 15 van Groei & Bloei afd. Heerenveen en Omstreken. Van de 5 vastgestelde weekenden (van mei tot en met augustus) waren de tuinen gemiddeld 2 à 3 weekenden open.

De evaluatiebijeenkomst werd afgesloten met een heel interessant bezoek aan de Hof van Arcadia in Opende, een zorgkwekerij en een grote tuin waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn.

Komende activiteiten voor november

16 november: Jasper Helmantel over: Inheemse wilde planten en biodiversiteit.

Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

Kijk ook eens op onze website: heerenveen.groei.nl/home