Heerenveen en Omstreken

Nieuwsbrief Groei & Bloei Heerenveen en Omstreken november 2021

Hierin:

Dinsdag 16 november – lezing Jasper Helmantel over Wilde planten en biodiversiteit.

Vrijwilligers gezocht voor tuin Hospice Heerenveen.

Informatie over de zaai- en stekclub.

Kerstbloemschik demonstratie op 27 november in Ureterp

 Ledenavond:  Dinsdag 16 november 2021

Onderwerp:     Inheemse wilde planten en biodiversiteit

Spreker:          Jasper Helmantel

 GEANNULEERD!!

Jasper Helmantel van Cruydt-Hoeck, een kwekerij van wilde bloemenzaden, zal in zijn lezing uitgebreid ingaan op het actuele thema biodiversiteit.

Wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels verdwijnen uit ons landschap. Jasper vertelt op inspirerende wijze over het belang van het terugbrengen van natuurlijke vegetaties met inheemse wilde bloemen.

In de natuur hangt alles met elkaar samen, de rol van wilde planten in onze ecosystemen laat dat goed zien: de aanwezige insecten in ons land zijn (biochemisch) goed afgestemd op de inheemse planten die hier van nature groeien.

Jasper Helmantel: “Het is onze missie om u te helpen meer biodiversiteit te creëren. Door uw leefomgeving actief in te richten met wilde bloemen draagt u bij aan het herstel van de biodiversiteit en dus aan de leefomstandigheden van wilde bijen, vlinders en vogels.”

Kijk ook eens hier: www.cruydthoeck.nl   www.deheliant.nl

Vrijwilligers gezocht voor de tuin van het nieuwe hospice.

Zoals velen wel zullen weten gaat het hospice van Heerenveen komend voorjaar verhuizen naar de nieuwe locatie aan de van Helomalaan, vlak naast het ziekenhuis. Momenteel wordt het gebouw helemaal gerenoveerd en vanaf januari gaat de hovenier aan het werk om de tuin aan te leggen. Deze tuin is ontworpen door Thecla van der Ham, samen met de werkgroep die nu de tuin onderhoudt bij het huidige hospice.

Het hospice wordt hoofdzakelijk gedragen door de inzet van vrijwilligers.  En ook voor het onderhoud van de tuin zal in de komende jaren een flink aantal vrijwilligers nodig zijn. Wat zou het mooi zijn als we als leden van Groei & Bloei een flinke bijdrage aan dit onderhoud zouden kunnen leveren!  We denken aan een groep mensen die regelmatig de borders en de verharding wil bijhouden. Ook zoeken we iemand die een paar keer per jaar het snoeiwerk van hagen en ligusterblokken voor zijn of haar rekening wil nemen. En we denken erover om één of twee keer per jaar een werkdag te houden voor het zwaardere werk, zoals het snoeien van de struiken, klimplanten en de leibomen.

Opgave kan bij Thecla van der Ham: thecla.vd.ham(at)hetnet.nl of 0515-338911

 

Nieuws van de Zaai- en stekclub

Op zaterdagochtend 13 november 2021 is weer de jaarlijkse zadenruil. Aanvang 10.00 uur. De bijeenkomst wordt deze keer gehouden bij Jannie Koster- van Leeuwen, Kromme Warren 26 in Echtenerbrug.

De zaai- en stekclub organiseert bijeenkomsten in het voorjaar en najaar en wordt afwisselend bij een van de deelnemers gehouden. In het najaar worden de door de leden verzamelde bloemenzaden besproken en geruild. De overgebleven zaden worden verkocht tijdens de ledenavonden en de Groenmarkt. In het voorjaar worden de opkomende plantjes gezamenlijk verspeend, die door de leden na de winter zijn opgekweekt.

Ben je geïnteresseerd in deze club, neem dan contact op met Jannie via de mail: jkvl(at)ziggo.nl.

MEDEDELING VAN GROEI & BLOEI DRACHTEN

De bloemschikdemonstratie  kan vanwege de verslechterende Corona-situatie helaas NIET doorgaan. We hopen dat in het vroege voorjaar van 2022 de situatie verbeterd is zodat we de voorjaarsdemonstratie kunnen organiseren.

 

In december komt het jaarprogramma voor 2022 uit. Het staat weer boordevol activiteiten.

Leden zullen dit per post ontvangen samen met de éénjaarlijkse Groene Nieuwberichten.

Alles zal daarna ook op de site de vinden zijn.

En alvast voor uw agenda:

zaterdag 15 januari 2022 – Onderhoud gereedschap

zaterdag 29 januari 2022 - Winterwandeling

Kijk ook eens op https://heerenveen.groei.nl/home