Heerenveen en Omstreken

Evaluatie Fryslân iepenet syn tunen 2023

In 2023 werd er vanaf eind mei tot begin september vijfmaal een opentuinenweekend gehouden. De afdelingen Sneek, Drachten, Leeuwarden en Heerenveen hebben deelgenomen. In totaal hebben 44 leden hun tuin één of meerdere weekenden opengesteld, waarvan 15 leden van de afdeling Heerenveen. Nadat de brochure reeds verspreid was, hebben nog enkele andere leden hun tuin aangemeld. Die adressen zijn op de websites van de afdelingen geplaatst. Tijdens het Landelijk Open Tuinen Weekend waren er 29 tuinen geopend.

De tuineigenaren hebben bij de evaluatie het volgende aangegeven:

  • Iedereen is nog steeds heel positief over het initiatief van de opentuinenweekenden en men wil doorgaan.
  • De brochure was mooi. Op de flyer ontbrak de QR-code.
  • Over het algemeen waren de eigenaren zeer tevreden over het aantal bezoekers.
  • Enkele tuineigenaren hebben weinig bezoek gekregen. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat in de buurt van de betreffende tuinen geen andere tuinen open waren. De tuineigenaren waarvan het adres alleen op de websites stond vermeld, ontvingen heel weinig bezoekers.
  • Tuineigenaren kunnen/willen zelf aangeven bij www.bezoekmijntuin.nl of ze meer algemene bekendheid aan de openstelling van hun tuin willen geven.

Aandachtspunten

  • Publiciteit verbeteren door afdelingen en tuineigenaren.
  • Verspreiding brochures duidelijker afspreken.
  • In enkele gebieden de open tuinen meer proberen te clusteren. Eigenaren kunnen onderling afspreken welke weekenden hun tuinen geopend zullen zijn.

Voorstel voor 2024

  • Wederom vijf opentuinenweekenden in vergelijkbare perioden als in 2023.
  • Deelname van alle zes afdelingen in Friesland.

De werkgroep bestond de volgende personen: Margot Witlox, Jan Galema, Jan van Reijendam, Maaike Bijker en Jannie Koster.