Heerenveen en Omstreken

Groene Passieavond voor en door leden

Dinsdag 15 oktober

Met Evert Koelma en An Wilman

 

Over bodem en bemesting

Evert Koelma weet veel van bodemstructuur, -behandeling en bemesting. Als agrariër heeft hij veel ervaring opgedaan met betrekking tot het leven in, en gebruik van de grond, waarop de gewassen moeten groeien. Hij zal ingaan op de organische stof van de grond en het verbeteren van de bodem. Ook het zelf composteren zal aan de orde komen. Kortom, we kunnen een leerzame bijdrage van Evert verwachten.

 

Over de vegetatie in de Ecokathedraal

In februari heeft mevrouw Tineke Hempenius van Stichting De Tijd ons verteld over het ontstaan en groei van de Ecokathedraal in Mildam. Zij vond het jammer dat binnen de Stichting vrijwel geen kennis over de vegetatie in dit gebied aanwezig is.

Zij vroeg toen of onze afdeling misschien wilde helpen met de inventarisatie van de planten en struiken in de ecokathedraal. An Wilman en Ieke Schreuder zijn met haar rond gelopen en ontdekten toch leuke en interessante planten. Maar lang niet alles kon op naam gebracht. An Wilman zal samen met Ieke Schreuder foto’s laten zien van de diversiteit van de aangetroffen vegetatie. Hopelijk kunnen onze leden nog waardevolle aanvullingen geven.