Heerenveen en Omstreken

Algemene Ledenvergadering Groei en Bloei afdeling Heerenveen en Omstreken

Dinsdag 15 maart om 19.15 (voorafgaand aan de lezing )

Plaats : kantine Aeres (voorheen Nordwin College)

Agenda van de Algemene Ledenvergadering

1 – Opening

2 – Mededelingen en ingekomen stukken

3 – Vaststellen verslag ALV van 11 oktober 2021 (zie website)

4 – Vaststellen Sociaal jaarverslag 2021 (zie website)

5 – Vaststellen Financieel jaarverslag 2021 (ligt ter inzage tijdens vergadering)*

6 – Rapportage kascommissie en decharge bestuur

7 – Vaststellen nieuwe kascommissie

8 – Begroting 2022

9 – Bestuursbezetting en vacatures

10 – Rondvraag

11 – Sluiting

* Wilt u het financieel jaarverslag en/of de begroting graag eerder inzien, stuur dan een mailtje naar onze penningmeester: Jan Aandewiel (aandewiel.jan(at)gmail.com). U krijgt de verslagen dan per mail toegestuurd.

Ledenavond: Dinsdag 15 maart 2022

Onderwerp:  Nieuwe kijk op tuinen en tuinieren

Spreker:        Nienke Plantinga

Nienke Plantinga is een tuin- en landschapsontwerper die van persoonlijke wensen levende tuinen maakt met haar buro Magnolia Tuinontwerp. Samen met Katja Staring schreef zij het boek Iedereen kan avontuurlijk tuinieren. Daarnaast is ze actief voor Stichting Steenbreek en is ze partner van het Samen Verduurzamen van Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid. Aan de hand van het boek geeft ze graag lezingen over hun nieuwe kijk op tuinen en tuinieren. Dus een wat actievere lezing over hoe je naar je tuin kijkt, hoe je met de natuur mee kunt tuinieren en zelf je tuin praktischer in kan richten.

Ga je mee op avontuur door jouw tuin?

Haal meer uit je tuin, voor mens en dier. Ga mee op ontdekkingstocht en zie hoe je van je tuin een gastvrije plek maakt voor dieren en planten. En: voor jezelf! Proef, pluk, ruik, voel en ervaar de kracht van de natuur in je eigen tuin, in alle seizoenen. Zie wat er leeft en hoe alles met elkaar is verbonden. En hoe je van eigen lapje grond je favoriete plek maakt waar ook de natuur blij van wordt.

Kom ook deze avond, als lid of als tuinier, iedereen is welkom, want iedereen kan het tuinieren  leren, en samen maken we van onze tuinen een groot natuurgebied!