Heerenveen en Omstreken

Workshop Enten van fruitbomen

De Vrienden van het Oude Fruit is een kenniscentrum op het gebied van oude fruitrassen. Hun doelstelling is het opsporen, vermeerderen en verspreiden van oude fruitrassen om ze te bewaren voor de volgende generatie (Zie ook de site www.vriendenvanhetoudefruit.nl). Op 9 maart wordt onder deskundige begeleiding van Griet Bergsma een ent cursus gegeven voor de leden van Groei & Bloei, afdeling Heerenveen en Omstreken.

De intentie van de cursus is de techniek van het enten te leren. Daarnaast is er de mogelijkheid dat cursisten zelf enthout meenemen van een fruitboom die ze  willen vermeerderen. Of een boompje van een oud ras ,waarvan enthout aanwezig is, om hiervan zelf een nieuw boompje te maken (dit kost 3 euro)

Er zijn dus twee mogelijkheden:

  1. Cursisten nemen zelf enthout mee van een fruitboom die ze graag willen vermeerderen
  2. Cursisten enten een fruitboompje naar keuze (Dat kost per entstokje € 3,- extra. Dit geld graag gepast meenemen op de cursusdag.)

 Datum:        9 maart 2024

Tijd:             10-12 uur

Plaats:         De Opslach 24, 8405 BW Luxwoude

Kosten:        € 15,- per persoon (exclusief entstokje)

Opgave graag voor 16 februari bij Miek Ouwens per mail: mouwens(at)hotmail.com, onder vermelding van uw keuze van het/de te enten ras/soort.

Deelname van minimaal 10 deelnemers is vereist om de workshop door te laten gaan. Zodra u een mail heeft ontvangen dat de workshop doorgaat, kunt u het bedrag overmaken naar KMTP Heerenveen (NL97INGB0001181480) o.v.v. workshop enten fruitbomen.

NB. Neem zelf een scherp mesje mee.