Heerenveen en Omstreken

Nieuwsbrief juni 2023

Inleiding

Vaak worden we blij verrast door de natuur en dat niet alleen door de flora. Ook de fauna heeft zijn aantrekkingskracht. Ontroerd worden door meerkoeten, die je met hun kroost ziet zwemmen langs de oever van een sloot. Onder de indruk raken van een kluut, die statig door het drasland waadt op zoek naar voedsel (excursie Gruttoland). En zelfs de mus, die drie slokjes water uit het drinkbakje neemt, maken je blij vanbinnen.

In deze nieuwsbrief

10-19 juni:            Nationale Tuinweek

15 juni:                 Drijvende tuintjes te water

17-18 juni:            Landelijk Open Tuinen Weekend/Fryslân iepenet syn tunen

23 juni:                 Excursie Tuin Nan en Geke, Jonkersland

1-2 juli:                 Fryslân iepenet syn tunen

1 september:         Eendaagse tuinreis Purmer en Beemster

PowerPointpresentatie Sabrina Zeddies

Raad het aantal bloemen in de Mandala

Bloemschikcursus

Nationale Tuinweek

Van 10 t/m 18 juni vindt de Nationale Tuinweek plaats. Tijdens deze week worden er allerlei landelijke activiteiten georganiseerd, waaronder de tewaterlating van de drijvende tuintjes. Ook zijn in het weekend van 17 en 18 juni veel privétuinen opengesteld voor bezoek.

Drijvende tuintjes te water

Op donderdag 15 juni, in de Nationale Tuinweek, gaan de tuintjes weer drijven in de Lindegracht, in nauwe samenwerking met de gemeente. Er zijn ongeveer 28 tuintjes gemaakt door onder andere een aantal van onze leden, leerlingen van Aeres VMBO, leerlingen van de praktijkschool van OSG Sevenwolden en door medewerkers van Brownies en Downies. We verwachten dat het weer een kleurig en fleurig geheel gaat worden. De tuintjes, te bewonderen door iedereen, blijven tot eind september in de gracht liggen.

’s Middags om 14.00 uur zal het project Drijvende Tuintjes officieel geopend worden door wethouder Hedwich Rinkes.

Kom gerust kijken bij deze altijd feestelijke en kleurrijke tewaterlating van de drijvende tuintjes.

Landelijk Open Tuinen Weekend/Fryslân iepenet syn tunen

Op 17 en 18 juni zijn er weer veel privétuinen opengesteld voor het publiek. Van onze afdeling doen mee:

Rini van den Berk-Fikse             Vinkegavaartweg 16        8394 VS De Hoeve

G.Boerrigter en N. Wilkens        Fûgelsang 32                   8403 BB Jonkersland

Welbehagen                              1e Compagnonsweg 47    8415 AB Bontebok

Inge van der Ploeg                    Tolhuisweg 17                  8443DT Heerenveen

Margje Koelma                          Kon. Wilhelminaweg 16    8443 EK Heerenveen

Fam. Liemburg                          Marijke Muoiwei 12          8453 JH Oranjewoud

Andries en Griet Broersma         Prins Bernhardweg 53      8453 XD Oranjewoud

Klaas Groen                              Aengwirderwei 392          8457 CC Gersloot

Antoon en Lyda Knijn                 Pastoriesingel 25             8458 CP Tjalleberd

Jan en Ria van der Helm            Boegen 1                         8567 JC Oudemirdum

’t Land van Ant                          De Kragge 31                  8483 JV Scherpenzeel

(alleen zaterdag)

Permacultuurtuin Roeach           t.o. Uilke Boonstralaan 5 8501 DX Joure 

(alleen zondag)

Voor de overige open tuinen in Friesland, klik hier. Ook evt. wijzigingen zijn hier te vinden.

Op 1 en 2 juli iepenet Fryslân syn tunen wederom. Deze open tuinen kun je hier vinden.

Excursie Tuin Nan en Geke, Jonkersland

Op vrijdag 23 juni is de tuin van Nan Wilkens en Geke Boerrigter te bezichtigen. De tuin en vijver zijn in 1994 aangelegd rondom een oud boerderijtje. Op 1300 m2 is een echte liefhebberstuin ontstaan die het hele jaar mooi is en ons verschillende verrassende hoekjes toont.

Voor meer informatie over de tuin en de wijze van aanmelden, zie de website.

Dagexcursie Purmer en Beemster

Op vrijdag 1 september 2023 organiseren we een prachtige dagtocht per touringcar naar de Purmer en de Beemster (Noord-Holland) waar we twee mooie tuinen bezoeken, een korte natuurwandeling maken en een bliksembezoek brengen aan een opmerkelijk maatschappelijk initiatief.

s’ Ochtends bezoeken we de tuin Jardin Lapin in Purmerend, ’s middags bezoeken we de tuin Die Langh Huys in Westbeemster.

Voor een uitgebreide beschrijving van de dagtocht en de wijze van aanmelden, zie de website.

 

PowerPointpresentatie Sabrina Zeddies

Tijdens de boeiende lezing van Sabrina Zeddies was er veel belangstelling voor de door haar gebruikte PowerPointpresentatie. Helaas waren er geen hand-outs beschikbaar, maar zegde ze toe de presentatie naar het bestuur te mailen. Deze presentatie is nu op onze website te vinden.

PDF van de  lezing ecologisch moestuinieren  (onder de lezing)

Raad het aantal bloemen in de Mandala

Zaterdag 20 mei was de jaarlijkse Groenmarkt in Nieuweschoot.

In onze bestuurskraam kon je meedoen met het raden van het aantal bloemen in de mandalaschaal. Het aantal bloemen is door mevrouw A.Tonkelaar en door de heer E. Kuipers exact geraden. Zij hebben de prijs, de salviaplant, al ontvangen.

Het aantal bloemen in de mandala bedroeg 81.

Wilt u op de hoogte blijven van al onze  activiteiten, zoals de Groenmarkt. Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief,of neem een kijkje op onze website.

Bloemschikcursus

Bij voldoende deelname willen we graag een tweede groep voor de cursus Bloemschikken starten. De cursus zal op de maandagavond plaatsvinden. Onder voorbehoud is de eerste datum 18 september a.s. De overige drie data zullen vermoedelijk 23 oktober, 6 november en 4 december zijn. Lijkt het je wel wat dan kun je voor informatie en/of opgave terecht bij Margje Koelma: e.koelma(at)hetnet.nl.

In de volgende nieuwsbrief

22-23 juli:              Fryslân iepenet syn tunen

14 juli:                   Meändertún in Tijnje

1 september:         dagtocht Purmer en Beemster