Heerenveen en Omstreken

Heerenveen en Omstreken februari 2021

Nieuws uit de afdeling

Lockdown, avondklok, we moeten het maar ondergaan. Maar gelukkig kunnen we nog wel naar buiten. Op mooie dagen is het soms zelfs file-wandelen.

En buiten gebeurt er wel wat. Op een zonnige middag toch maar het oude blad van de helleborussen weggeknipt. Nu staan de bloemen alweer fier in beeld. De eerste narcissen werden gespot in een zonnige berm. Het is om blij te worden als je de gele propjes van de winterakonietjes tussen het oude blad ziet piepen. En ook staan er al wat vroege krokussen en sneeuwklokjes als lentebodes.

Van de leuke plannen die we dit jaar voor onze leden in de planning hebben komt de eerste maanden nog niet veel terecht. Gezondheid gaat voor alles, dus nemen we het zekere voor het onzekere. En dat betekent uitstel en soms afstel van een aantal activiteiten:

  • De winterwandeling op 30 januari gaat niet door maar kan hopelijk op een later tijdstip nog plaatsvinden. In dat geval maken we een nieuwe datum bekend.
  • De workshop keramische vogelhuisjes maken op 6 februari wordt uitgesteld.
  • De lezingen van 15 februari en 16 maart gaan niet door. We hopen de aangekondigde sprekers in een volgend jaar te mogen begroeten.
  • Ook de Algemene Ledenvergadering van 16 maart gaat niet door! We hopen deze in het najaar alsnog te kunnen houden.
  • We hopen dat in maart de excursie Stinzenplanten Martenastate te Cornjum kan doorgaan.
  • Of onze jaarlijkse Groenmarkt dit jaar doorgang kan vinden is nog niet duidelijk, maar we gaan in ieder geval al wel alle voorbereidingen treffen.
  • De tweedaagse tuinenreis gaat dit jaar niet door. Er zijn nu plannen voor een dagexcursie per touringcar op zaterdag 4 september. Dus wel iets om alvast in de agenda te zetten.
  • Fryslân iepenet syn tunen 2021. Inmiddels hebben al 14 tuineigenaren zich aangemeld om hun tuinen enkele weekenden open te stellen. We kijken nu al uit om de tuinen te bezoeken.