Heerenveen en Omstreken

Algemene Ledenvergadering en lezing

Datum:        dinsdag 21 maart 2023

Aanvang:     19.15 uur

Plaats:         Aeres VMBO, Domela Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 11 april 2022 (zie website: klik hier (Aaltje, graag link)
 5. Vaststellen sociaal jaarverslag 2022 (zie website: klik hier, Aaltje graag link)
 6. Rapportage kascommissie, vaststellen financieel jaarverslag 2022, decharge verlenen aan penningmeester
 7. Samenstelling kascommissie 2023-2024
 8. Begroting 2023
 9. Verkiezing nieuw bestuur

Het huidige bestuur is aftredend. Het bestuur draagt de volgende personen voor als nieuwe bestuursleden:

Voorzitter:             Jochem Liemburg, Oranjewoud

Secretaris:             Roelfien Jonker, Heerenveen

Penningmeester:    Paulien Steneker, Joure

Algemene leden:    Margje Koelma, Heerenveen

                              Jannie Eppinga, Katlijk

Opm. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.

 1. Afscheid van de bestuursleden Jannie Koster – van Leeuwen en Jan Aandewiel en de interim-voorzitter Willy Dommerholt
 2. Toelichting plannen 2023
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Opmerking: Het financieel jaarverslag ligt ter inzage tijdens de jaarvergadering. Indien u het verslag vooraf wilt inzien kunt u dat opvragen bij de penningmeester (aandewiel.jan(at)gmail.com).

Volgend op de ledenvergadering vertelt Heilien Tonckens in haar lezing over

Klimaatbestendig tuinieren.

Ze schrijft ter introductie van de lezing het volgende: Klimaatbestendige tuin; een woord dat actueel wordt de laatste tijd, maar niemand weet waar het naar toe gaat. De grote onbekende zware hoosbui, de periode van grote droogte en we gaan geen water geven. Hoe gaan we daarmee om? Voor geld is alles te koop of toch niet en dat moeten we misschien wel helemaal niet willen. Is de grond van onze tuin niet het vertrekpunt? Wat kunnen we daarmee, kan daar het vochthoudend vermogen van worden aangepast of zoeken we de plantensoorten uit die meer aan kunnen? Maar hoe zit het dan met ons ideaalbeeld van de tuin? Onze wensen voor die mooie border? Ik neem jullie mee door de tuin met zijn onderdelen en per plek geef ik suggesties en hoop ik op jullie reacties, zodat er met elkaar een mooi gesprek gaat ontstaan. Hoe passen we dit aan: passen we uiteindelijk de tuin aan of ook onze eigen houding ten opzichte van onze tuin?”