Heerenveen en Omstreken

Winterwandeling in de bossen rond Oldeberkoop

Zaterdag 29 januari om 14.00 uur

De familie Willinge Prins heeft begin 19e eeuw een aantal parkbossen rond Oldeberkoop laten aanleggen. Behalve het Koepelbosch zijn er nog het Sterrebosch en de Molenboschen. Hoogst waarschijnlijk zijn die parken ontworpen door Roodbaert, die in Friesland veel meer tuinen en parken op zijn naam heeft staan.

Enkele jaren geleden hebben we al tijdens een lezing en excursie met Nico Kloppenborg gezien hoe rond Oldeberkoop de parkbossen gerestaureerd worden. Het laatste herstel betreft Molenbosch 2, een sterk verwaarloosd stuk bos, dat vanuit particulier bezit door Plaatselijk Belang Oldeberkoop werd verworven. Met veel voortvarendheid en hulp van vrijwilligers uit de dorpsgemeenschap zijn de afgelopen jaren vijvers uitgediept, bomen gekapt, paden en beeklopen hersteld, bruggetjes aangelegd en een koepeltje geplaatst.

Tijdens onze wandeling zullen we gaan kijken hoe mooi het nu is geworden. Na afloop gaan we nog even napraten bij Hotel restaurant Lunia.

Datum: Zaterdag 29 januari, 14.00 uur. Kosten: € 5,- pp

Opgave bij Ieke Schreuder vóór 26 januari; per e-mail: postma.schreuder(at)planet.nl

Tel: 0516-451287

We verzamelen om 14.00 uur bij het MFA (Multifunctionele Accommodatie) Mejander, Willinge Prinsstraat 24, Oldeberkoop. U kunt parkeren bij het MFA en bij de school.

Liever geen honden meenemen.