Heerenveen en Omstreken

januari 2021

VAN HET BESTUUR

Dit was een raar jaar, niet alleen voor onze vereniging Groei & Bloei, maar voor ieder van ons persoonlijk. Als je beperkt wordt in je sociale contacten, merk je hoe belangrijk die zijn.  Geen feestjes meer, geen uitgebreide familiebijeenkomsten, geen theaterbezoek, de wereld wordt een stuk kleiner.

Maar ik heb ook veel tuinvrienden horen zeggen dat we wel gezegend zijn met onze liefhebberij. We kunnen actief zijn in onze tuin en de natuur intrekken. In het voorjaar tijdens de eerste corona golf kwam alles gewoon op en dankzij onze extra tijd en zorg ontwikkelde alles zich dat het een lieve lust was.

De natuur trekt zich niets aan van corona. En veel mensen realiseerden zich, dat veel thuis zijn ook vraagt om meer natuur in en om huis, zoals blijkt uit de goede zaken die tuincentra en kwekers dit jaar deden.

Als vereniging hebben we gelukkig nog wel enkele geplande activiteiten door kunnen laten gaan, al waren er beperkende maatregelen nodig. Er konden plantjes geruild en zakjes zaad worden aangeschaft. In de zomer waren enkele tuinen opengesteld voor bezoek. Gelegenheden waarbij we toch even konden bijpraten.

Wat zal het komende jaar ons brengen? We zitten momenteel in een lockdown. Het is te hopen dat deze beperkingen resulteren in meer bewegingsvrijheid na half januari. En met een vaccin in het vooruitzicht komt er toch wel licht aan het eind van de tunnel.

Laten we dus voorzichtig positief zijn over de realisatie van ons programma van 2021.

Wij wensen u, al is het in kleine kring, hele fijne kerstdagen toe en een goed en gezond 2021.

Namens het bestuur

Albert van der Toolen, voorzitter

Winterwandeling naar het Diacononievene

Zaterdagmiddag  30 januari  

Dit jaar trappen we af met de winterwandeling naar het Diaconievene in Nijeberkoop.

Dit natuurgebied van het Fryske Gea ligt vlak bij de Delleboersterheide.

Het betreft een restant van een oude pingo-ruine. Dit mooie gebiedje behoorde ooit aan de kerk toe. Het in- en omliggende veen mocht toen door arme buurtbewoners afgegraven worden. Het werd daardoor een nat gebied met eilandjes. Jarenlang broedde er een meeuwenkolonie. Waarom de meeuwen verdwenen is onduidelijk. Nu vind je er ganzen, eenden en soms een fuut. Schrik niet van safari geluiden, want dat gebrul komt van de nabijgelegen roofdieropvang in Nijeberkoop.

We lopen rond het ven. Dan een stuk door het natuurgebied van Boschhoeve, ook met vennen en steken door naar een intiem stukje heide achter Egypte.

Opgave vóór dinsdag 26 januari bij Ieke Schreuder per mail : postma.schreuder(at)planet.nl of tel: 0516-451287.

Kosten € 5,- pp

We verzamelen om 13.30 uur op het parkeerterrein van de Delleboersterheide en het Diaconievene van het Fryske Gea aan de Alberdalaan te Nijeberkoop.

De wandeling kan alleen doorgaan als de dan geldende corona maatregelen het wandelen in groepsverband toestaan.

Keramische vogelhuisjes maken

Zaterdagochtend 6 februari 2021

De werkgroep workshops gaat er voorlopig van uit dat de workshop keramische vogelhuisjes op 6 februari door kan gaan. Het is natuurlijk wel afhankelijk van de dan geldende corona regels. De workshop wordt gehouden in het mooie buurthuis van Bontebok. Een prachtige ruimte en geschikt om op 1.5 m afstand van elkaar te kunnen blijven.Wat gaan we doen?Onder leiding van Jet Twijnstra, een professioneel keramiste, gaan we keramische vogelhuisjes maken (zie ook www.jettwijnstra-keramiek.nl)

Echt heel iets anders.

Om inspiratie op te doen moet u maar eens op Google surfen naar keramische vogelhuisjes. Jet gaat ons instrueren en zal er ook voor zorgdragend dat uw nieuwe aanwinst gebakken wordt. Het resultaat van de ochtend kunt u dus niet gelijk meenemen, maar op een later te bepalen tijdstip en plaats afhalen.De vogels in uw tuin zullen u dankbaar zijn.

Tijdstip 6 februari 2021  om 10.00 uur

Kosten :  €  35, –  p.p. voor leden en € 40,- voor niet-leden. De prijs is inclusief materiaal en afbakken, exclusief koffie/thee.

U kunt zich opgeven vóór 25 jan. 2021 bij Ineke van Heerden via de mail :  albertienjoshua(at)gmail.com

Als u toelichtende vragen hebt kunt u mij bellen :   06-46603739

Ineke van Heerden

Bloemschikken.

Van Han Hijlkema kregen we het volgende bericht:

Helaas kon de laatste bloemschik cursus van dit jaar niet doorgaan vanwege de lockdown.Het was niet echt een verrassing maar er zit niet anders op dan thuis aan de slag te gaan.

De bloemschikkers hebben een foto van hun kerststuk opgestuurd.Deze zijn hier te bekijken.

Om in de kerstsfeer te komen kun je ook nog inspiratie opdoen op de landelijke site van Groei&Bloei. Op "groei.nl video's bloemschikken" worden veel mooie stukken gemaakt!

Ik wens iedereen fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling. Ook is er een mooie demonstratie te zien op: www.groei.nl/bloemschikken/videos-bloemschikken/kerstvideos/kerst-met-jan-van-doesburg

Met vriendelijke groet

Han Hijlkema

Voor in uw agenda 2021

15 februari 2021: Wilde orchideeën    –  lezing door Hans Dekker

Meer informatie in de volgende nieuwsbrief