Heerenveen en Omstreken

Workshop Onderhoud tuingereedschap

Scherp en soepel functionerend gereedschap is belangrijk, het werkt makkelijker en de “verwonding” aan de heester of boom is minder en heelt beter. Op zaterdag 14 januari 2023 leer,  je onder deskundige begeleiding van de vrijwilligers van St. Gered Gereedschap in hun werkplaats, hoe je gereedschap kunt slijpen en onderhouden. Opgeven hoeft niet en maar je mag maximaal 3 stuks gereedschap meenemen.

Datum:        zaterdag 14 januari 2023

Tijd:             9.00 uur tot 11.00 uur

Plaats:         Industrieweg 14B,  Wolvega

Kosten:        € 3 per persoon (graag gepast betalen)

De missie van de landelijke stichting Gered Gereedschap is zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. De stichting geeft geen geld maar doneert gebruikt gereedschap aan bijv. technische scholen en startende ondernemers, zodat iemand zelf een vak kan leren en geld kan verdienen om zijn of haar gezin te onderhouden.

Gebruikt gereedschap kan ingeleverd worden op vele verzamelpunten in Nederland. Heeft u ongebruikt gereedschap in uw schuur of garage, dan kunt u dat meenemen naar Wolvega waar het door vakkundige vrijwilligers wordt nagekeken en opgeknapt. Zij zorgen er dan voor dat het weer hergebruikt gaat worden.