Heerenveen en Omstreken

Ledenavond Vlinders in de tuin en de Friese natuur

Datum: dinsdag 20 september 2022

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Locatie: kantine Aeres VMBO Heerenveen (voorheen Nordwin College)

Adres: Domela Nieuwenhuisweg 3, 8448 GK Heerenveen

Op de ledenavond van dinsdag 20 september a.s. hebben we twee gastsprekers, mevrouw Sytske Rintjema en de heer Gerrit Tuinstra, die ons iets gaan vertellen over Vlinders in de tuin en in de Friese natuur. Sytske Rintjema vertelt kort iets over It Fryske Gea en het belang van natuurreservaten voor dagvlinders in bijzondere gebieden, zoals de Lendevallei en de Friese IJsselmeerkust. Daarna stappen we over naar de tuin (-reservaten)! Ze vertelt wat de kenmerken zijn van een tuinreservaat, welke planten je gebruikt en welk beheer daarbij het beste past. Hierbij vertelt ze over de behoeften van insecten en hun ecologische levenscyclus. Er worden enkele bedreigingen besproken en verder vertelt ze over de waarde die grassen voor veel soorten dagvlinders hebben. Gerrit Tuinstra zal een uitgebreid verhaal vertellen over nachtvlinders!