Heerenveen en Omstreken

Winterwandeling in de Kraanlannen van De Veenhoop

Datum:  Zaterdag 25 januari 2020

De foto's 

In het natuurgebied de Kraanlannen broedde ooit de kraanvogel- vandaar de naam. De kraanvogel is er al lang niet meer, maar het water- en moerasgebied heeft wel een grote aantrekkingskracht op andere vogels, zoals de fuut, kuifeend, slobeend en bruine kiekendief. De grote waterplassen worden deels beheerd door cyclisch peilbeheer.  Hierdoor worden in het voorjaar veel steltlopers aangetroffen, die daar ook gaan broeden. Vanuit de vogelkijkhut met uitzicht op het water zijn er vele  watervogels te zien.

Ook staat er een Amerikaanse windmolen langs de route. Nadat de windmolen in verval was geraakt door het elektrisch bemalen van de polder, is de molen inmiddels, mede dankzij It Fryske Gea, gerestaureerd en vervult het wederom een nuttige, waterbeherende functie. Wij gaan wandelen onder begeleiding van een gids van It Fryske Gea.

 

 

Zaterdag 25 januari van 13.30 tot ca. 15.30 uur, na afloop drinken we gezamenlijk nog een kop koffie/chocolademelk in It Polderhûs

Kosten: € 7,50 pp

Opgave vooraf is verplicht: vóór 18 januari bij Johanna Feenstra

e-mail: johanna.feenstra(at)hotmail.com of tel. 06-22 822 444

 

Een routebeschrijving naar de Kraanlannen zal u na opgave voor de wandeling worden toegestuurd.

Kledingadvies: Laarzen of ander stevig schoeisel, wind- en waterdichte (warme jas)

Mocht u over een verrekijker beschikken dan is het aan te raden deze mee te nemen.