Heerenveen en Omstreken

Extra Nieuwsbrief Groei en Bloei Afd. Heerenveen en Omstreken

Winterwandeling 29 januari 2022

Volgens de huidige corona maatregelen kunnen sportieve buitenactiviteiten doorgaan. Daarom nogmaals een oproep aan wandelliefhebbers. Geef je op en ga mee met de winterwandeling door de parkbossen van Oldeberkoop.

Datum: Zaterdag 29 januari, 14.00 uur. Kosten: € 5,- pp

Opgave bij Ieke Schreuder vóór 27 januari; per e-mail:postma.schreuder(at)planet.nl

of Tel: 0516-451287

We verzamelen om 14.00 uur bij het MFA (Multifunctionele Accommodatie) Mejander, Willinge Prinsstraat 24, Oldeberkoop. U kunt parkeren bij het MFA, bij de school en langs de Willinge Prinsstraat. Liever geen honden meenemen.

Hier nog even wat verdere informatie over de parkbossen:

De familie Willinge Prins heeft begin 19e eeuw een aantal parkbossen rond Oldeberkoop laten aanleggen. Behalve het Koepelbosch zijn er nog het Sterrebosch en de Molenboschen. Hoogst waarschijnlijk zijn die parken ontworpen door Roodbaert, die in Friesland veel meer tuinen en parken op zijn naam heeft staan. In de parken staan diverse kunstwerken.

Enkele jaren geleden hebben we al tijdens een lezing en excursie met Nico Kloppenborg gezien hoe rond Oldeberkoop de parkbossen gerestaureerd worden. Het laatste herstel betreft Molenbosch II, een sterk verwaarloosd stuk bos, dat vanuit particulier bezit door Plaatselijk Belang Oldeberkoop werd verworven. Met veel voortvarendheid en hulp van vrijwilligers uit de dorpsgemeenschap zijn de afgelopen jaren vijvers uitgediept, bomen gekapt, paden en beeklopen hersteld, bruggetjes aangelegd en een koepeltje geplaatst.

Tijdens onze wandeling zullen we gaan kijken hoe mooi het nu is geworden. Na afloop hoop ik dat we nog even na kunnen praten bij Hotel restaurant Lunia.

Binnenkort volgt de Nieuwsbrief van februari met informatie over de komende activiteiten.