Heerenveen en Omstreken

Nieuwsbrief Groei & Bloei

Afdeling Heerenveen & Omstreken 14 april 2020

In deze bijzondere tijd van afstand nemen en afstand houden, afgelastingen van allerlei activiteiten, wil het bestuur van onze afdeling toch kijken wat wel mogelijk is. Hieronder is een activiteit waarbij iedereen zich kan houden aan de afgesproken RIVM-richtlijnen, maar wel kan profiteren van wat Groei & Bloeileden te bieden hebben.

Zullen we ruilen?

Zoals jullie weten gaat er een aantal van onze activiteiten niet door in verband met de Coronacrisis. Geen zaai- en stekclub, geen plantjesruil, geen workshop verspenen en zelfs geen Groenmarkt. 

Hierdoor zal bij mensen die hiervoor voorbereidingen hebben getroffen waarschijnlijk  plantenmateriaal overtollig zijn. Het is jammer als dat materiaal min of meer verloren gaat. Een creatieve oplossing in de vorm van ruilen of weggeven aan je mede-Groei & Bloeileden zou een mooie oplossing zijn. Groei & Bloei Heerenveen & Omstreken wil hierbij bemiddelen. De uitwerking kan op individuele basis en uiteraard met het vasthouden van de dan geldende richtlijnen van het RIVM. 

Wil je plantjes/zaailingen/stekken of bollen delen met anderen of heb je juist behoefte aan een bepaalde plant? Meld je dan aan vóór 21 april a.s. bij Albert van der Toolen (mail albertienjoshua(at)gmail.com) met vermelding van je aanbod of vraag en met je naam en telefoonnummer. De namen en telefoonnummers worden dan in de volgende Nieuwsbrief vermeld. Als op 21 april alle gegevens binnen zijn wordt zo snel mogelijk een volgende Nieuwsbrief gestuurd. Als je hieraan meedoet geef je toestemming voor de vermelding van je naam en telefoonnummer in de Nieuwsbrief. Diegenen die hierop willen ingaan kunnen dan contact opnemen met de aanbieder en een afspraak maken.  

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het gaat om ruilen of schenken en niet om te verkopen. Geld uitwisselen past even niet in deze Coronatijd.

Op deze manier kan worden voldaan aan de eerder genoemde richtlijnen en kunnen we als Groei & Bloei-ers elkaar toch even zien of spreken in deze wat contactarme tijd.

Wat gaat niet door de komende tijd?

Voor zover nu bekend gaan de volgende activiteiten niet door.

. Groenmarkt van 16 mei

. Fryslan iepenet syn tunen/Open tuinen (gekeken wordt of mogelijk op kleinere schaal op   een later tijdstip wel  tuinen open kunnen zijn)

. Excursie Mieke's Kruidentuin van 5 juni

. Workshop Trog maken van 13 juni

Het bestuur overlegt op 29 april a.s over de verdere invulling van de geplande activiteiten (o.a. over de drijvende tuintjes, e.d.) Zo spoedig mogelijk daarna komt weer een Nieuwsbrief met nieuwe informatie. 

Hou vol en houdt goede moed!