Heerenveen en Omstreken

Sociaal Jaarverslag 2023

Bestuur.

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op dinsdag 21 maart. Tijdens deze vergadering zijn Jannie Koster-van Leeuwen en Jan Aandewiel teruggetreden als bestuur.

In deze vergadering is een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit:

Jochem Liemburg – voorzitter

Roelfien Jonker – secretaris

Paulien Steneker – penningmeester

Margje Koelma – algemeen lid

Jannie Epping – algemeen lid

In augustus heeft Roelfien Jonker de ledenadministratie overgenomen van Willy Dommerholt.

 

Leden, stand van zaken.

Het ledental in het verslagjaar was per 31 december 318 leden. Er waren 14 opzeggingen, maar er kwamen 51 leden bij.

Op de Groenmarkt in mei hebben zich 11 nieuwe leden aangemeld.

 

Ledenavonden

Er zijn in 2023 zes ledenavonden georganiseerd, te weten:

 • Inheemse wilde planten en biodiversiteit door Jasper Helmantel. Een topavond met een zeer hoge opkomst en een goed verhaal.
 • Klimaatbestendig tuinieren door Heilien Tonckens. Een uitdaging, waar we allemaal mee te maken hebben.
 • Ecologisch moestuinieren door Sabrina Zeddies. Een inspirerend verhaal voor de vele moestuinliefhebbers.
 • De Kruidhof in Buitenpost. Een boeiende lezing door Jan Willem Zwart, voormalig directeur van De Kruidhof over o.a. de medicinale werking van planten, waar De Kruidhof een belangrijke rol in heeft gespeeld.
 • Groene Passie. Ant van Berkum vertelde over de helende kracht van planten en Tina Kuipers van Imkerij Kuipers liet ons kennismaken met de bijenvriendelijke tuin en de imkerij het hele jaar door. Na afloop konden we honing proeven en kopen.
 • Wilde orchideeën door Hans Dekker. Een enthousiaste spreker, die ons een dwarsdoorsnede van de Noord-Nederlandse orchideeënflora liet zien.

De ledenavonden zijn gehouden bij Aeres VMBO (voorheen Nordwin College). Het nieuwe bestuur gaat op zoek naar andere locaties, o.a. vanwege de oplopende huurprijzen en een nieuwe indeling van de kantine.

 

Activiteiten:

 • Planten- en knollenruil. Net als voorgaande jaren een geslaagde actie.
 • Groenmarkt. Een gezellige markt op tuingebied met een groot aanbod van alles wat bloeit en groeit in de tuin. Dit jaar met ruim 1000 bezoekers en tevens ontmoetingsplaats voor onderlinge contacten.
 • Fryslân iepenet syn tunen / Open Tuinen in Fryslân met 44 deelnemers.
 • Nationale Tuinweek. Landelijke activiteiten, waarbij onze afdeling de Drijvende Tuintjes organiseert.
 • Drijvende tuintjes te water. Dit was net als voorgaande jaren weer een groot succes. Het werd geopend door wethouder Rinkes.
 • Landelijk open Tuinen Weekend. Er deden een elftal tuinen van onze afdeling mee.
 • Kennismaking nieuwe leden. Er kwamen dit jaar 17 nieuwe leden kennismaken. Het was een gezellige en geslaagde middag in de tuin van bestuurslid Margje Koelma.
 • Plantenruil en bollenverkoop.

 

Excursies:

 • Winterwandeling Olterterp. Door de vele aanmeldingen werden er twee groepen geformeerd. Mooie wandeling.
 • Arboretum Arcadië in Gasselte. Een tuin met een indrukwekkende verzameling niet-alledaagse bomen, struiken en planten. Een geslaagde excursie waarbij we veel uitleg kregen.
 • Gruttoland Murk Mijdam in Wommels. Een weidevogelparadijs, gecreëerd door Murk Nijdam, waar je de vogels in kijkhutten kunt observeren.
 • Tuin Nan en Geke in Jonkersland. Een liefhebberstuin met verschillende verrassende hoekjes.
 • Meandertún Tijnje. Een tuin waarbij de tuinkamers vloeiend in elkaar overlopen. Helaas werkte het weer niet mee en daardoor waren er maar weinig deelnemers.
 • Tuin it Swite Libben met kleine high tea in Dedgum. Er waren 15 deelnemers, die genoten van tuin en zoetigheden.
 • Eendaagse tuinenreis naar Purmer en Beemster. Wegens ziekte een tuin minder te bezoeken. De groep was eigenlijk te groot, maar een geslaagde dag.
 • Tuin Thecla van der Ham in Lytsewierrum. Een vurige border, een moestuin, kas en een heemtuin in wording.
 • Paddenstoelenexcursie Ketliker Skar. Vanwege slecht weer een week verplaatst. Een leuke excursie met 18 deelnemers onder begeleiding van een IVN-natuurgids.

 

Workshops:

 • Onderhoud gereedschap. Onder begeleiding van vrijwilligers van de St. Gered Gereedschap leer je hoe je gereedschap kunt slijpen en onderhouden.
 • Praktijkles heesters snoeien. Deze is vervallen vanwege te weinig aanmeldingen.
 • Trog maken.  Zeven enthousiaste deelnemers, die van gasbetonblokken een trog hebben gemaakt.
 • Boeket maken in de pluktuin. Evenals voorgaande jaren een groot succes.
 • Bollenmand vullen. Elk jaar een andere vulling voor de mand en wederom veel enthousiaste deelnemers.
 • Wilgentenen werkstuk maken. Door ziekte van de docente is deze workshop vervallen.
 • Kerststuk maken. Onder begeleiding van Klaas Groen werd een zelf bedacht kerststuk gemaakt.

 

Bloemschikken.

Zowel in het voorjaar als het najaar werden er weer bloemschiklessen gegeven door docente Ingrid Brunsting. De lessen werden gegeven in de Nij Brongergea Tsjerke in de Knipe.

Omdat de groep te groot werd, is er in het najaar gestart met een groep beginners door docente Tineke Zijlstra. Deze lessen werden gegeven in het Dorpshuis te Rottum.

 

Communicatie.

De komende activiteiten worden telkens opgenomen in de maandelijkse nieuwsbrieven.

De eindredacteur is Margje Jonker. De nieuwsbrief wordt tevens integraal op de website gepubliceerd.

Het nieuwe jaarprogramma voor 2023 werd al in december 2022 naar alle leden verzonden.

Het jaarprogramma 2024 is in december 2023 naar de leden verzonden, tezamen met zakjes biologisch zaad. Dit presentje vanwege het feit dat we in 2024 als afdeling 60 jaar bestaan.

 

Website.

Onze webmaster is Aaltje Blom, die de website inclusief het fotoarchief actueel houdt.

Zij verzorgt ook de lay-out en verzending van de digitale nieuwsbrief.

 

Afsluitend:

Onze afdeling kent een aantal actieve leden en werkgroepen. Door hun inzet zijn we in staat om veel activiteiten te organiseren. Het bestuur wil hen dan ook hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij verrichten en hoopt ook dit jaar weer een beroep op hun te mogen doen.

 

Roelfien Jonker