Heerenveen en Omstreken

Nieuwsbrief Groei & Bloei Heerenveen & Omstreken sept. 2020

ALV en ledenavond maandag 21 september 2020

We zijn blij dat we dit seizoen toch weer van start kunnen gaan met onze ledenavonden in het Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg, Heerenveen.

Er is uitvoerig overleg met het Nordwin College geweest. We vertrouwen erop dat we daar op een veilige manier bij elkaar kunnen komen, waarbij voldaan kan worden aan de geldende RIVM-richtlijnen. Uw en onze gezondheid is prioriteit nummer één.

Het programma is als volgt:

19.45 uur: Korte Algemene Ledenvergadering

Het bestuur is statutair verplicht jaarlijks een ALV te organiseren. In maart kon die helaas door de corona-perikelen niet doorgaan.

Agenda

  1. Opening
  2. Rapportage kascommissie, vaststellen financieel jaarverslag 2019, decharge verlenen aan de penningmeester
  3. Samenstelling kascommissie 2020-2021
  4. Verkiezing bestuursleden: Jannie Koster – van Leeuwen heeft aangegeven na 10 jaar de voorzittersfunctie te hebben bekleed een stapje terug te willen doen. Zij blijft evenwel beschikbaar voor een bestuursfunctie. Het bestuur stelt voor om Albert van der Toolen te benoemen tot nieuwe voorzitter en Jannie tot algemeen lid.  Van Dicky Nagelhout hebben we bericht ontvangen dat zij om gezondheidsredenen per 1 september j.l. haar functie als algemeen lid heeft neergelegd.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting.

20.00 uur: Lezing Andries Bierling: Salvia’s en botanische rariteiten

Andries Bierling van Tuingoed Folz in Meeden zal spreken over salvia’s en andere rariteiten. Aan de hand van veel eigen fotomateriaal geeft hij informatie over de achtergrond van deze soorten en laat hij op inspirerende wijze hun toepassingsmogelijkheden zien. Ook neemt hij planten mee voor de verkoop. Meer informatie staat in de Groene Nieuwsberichten van juli 2020.

Nadere informatie over de RIVM-maatregelen i.v.m. corona en de gang van zaken tijdens de ledenavond volgt in de eerstvolgende digitale nieuwsbrief.

                                                       *     *     *     *

 

Paddenstoelenexcursie in het Drents-Friese Wold

Zaterdag 3 oktober 2020

In de herfst staat het Drents-Friese Wold vol met paddenstoelen. Paddenstoelen spreken enorm tot de verbeelding; er is dan ook een grote verscheidenheid in vormen en kleuren. De gids van Staatsbosbeheer neemt ons mee door het bos. Hij laat ons kennismaken met verschillende soorten en vertelt over hun belangrijke taak in de natuur. Kortom, het wordt een leerzame middag in dit prachtige natuurgebied.

Buitencentrum Drents-Friese Wold Staatsbosbeheer

Adres: Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha

Datum/tijd: zaterdag 3 oktober 2020 om 13 uur

Kosten:  leden €6,- ; niet-leden €7,50.

Graag uiterlijk 26 september 2020 opgeven via johanna.feenstra(at)hotmail.com

Er kunnen maximaal 20 personen aan deze excursie deelnemen. Bij minder dan 10 opgaven gaat de excursie niet door.

 

                                                *       *       *       *

Kennismaking met nieuwe leden

Zaterdagmiddag 26 september

 

De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden wordt gehouden op zaterdagmiddag 26 september 2020 van 15.00 uur tot 17.00 uur in de tuin van Albert van der Toolen, Buitenweg 18, Nieuwehorne. Onder het genot van een kopje thee of koffie kunnen we nader met elkaar kennismaken.

Jannie Koster - van Leeuwen en Albert zullen jullie informeren over de activiteiten die de vereniging jaarlijks organiseert.

Ook vernemen we graag of er bepaalde activiteiten zijn waarvoor je specifieke belangstelling hebt.

We sluiten de bijeenkomst af met een rondwandeling door de tuin.

Je kunt je opgeven bij Albert, e-mail: avandert@ziggo.nl (of telefonisch 06-4660.3739). Graag vóór 19 september a.s.

Leden die al langer lid zijn en nog niet eerder een kennismakingsbijeenkomst hebben bijgewoond zijn ook van harte welkom.

 

Het bestuur

 

                                                        *     *     *     *

En wilt u  alvast noteren voor oktober:

10 oktober: plantjesruil

20 oktober: passieavond