Heerenveen en Omstreken

Algemene Ledenvergadering Groei en Bloei afdeling Heerenveen en Omstreken

Maandag 11 oktober om 19.30 uur (voorafgaand aan de passieavond)

Plaats : kantine Aeres (voorheen Nordwin College)

Gewoonlijk wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) elk jaar gehouden in de maand maart. Maar voor de tweede keer speelde corona ons parten. Om die reden hebben we de ALV van dit jaar moeten doorschuiven naar het najaar. De ALV zal nu op 11 oktober gehouden worden en start om 19.30 uur. Dit is voorafgaand aan de passieavond. Deze start om 20.00 uur. Informatie daarover vindt u in deze nieuwsbrief.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering  Groei en Bloei afdeling Heerenveen en Omstreken:

1- Opening

2- Verslag ALV 2020 (staat op onze website)

3- Sociaal jaarverslag(staat op onze website)

4- Financieel jaarverslag 2020 (ligt ter inzage tijdens vergadering)

5- Begroting 2021

6- Verslag kascommissie (mondeling)

7- Vacature bestuur.

8- Afsluiting

Degenen die het financieel jaarverslag en/of de begroting graag eerder willen hebben, kunnen een mailtje sturen naar onze penningmeester Jan Aandewiel (aandewiel.jan(at)gmail.com). Zij krijgen dan de financiële verslagen per mail toegestuurd.

Albert van der Toolen

voorzitter

 

Om 20.00 uur

Passieavond – leden voor leden

vanavond met

Marker Wadden: Waarom en hoe

Ieke Schreuder

Een aantal van u is misschien al wel eens naar de Marker Wadden geweest, het nieuwe natuurgebied in het Markermeer. Het is het resultaat van een plan dat een medewerker van Natuurmonumenten op twee A4tjes in 2011 indiende. Tien jaar later ligt er een groepje van 5 eilandjes, waar vogels, vissen en planten gedijen en waar ook de mens welkom is om van deze natuur te genieten.

Waarom deze eilandjes er liggen en hoe ze ontstaan zijn is een verhaal apart.

en

Tuinontwerp voor het nieuwe hospice in Heerenveen

Thecla van der Ham

Het Julia Jan Wouters Hospice gaat van de K.R.Poststraat verhuizen naar een voormalig schoolgebouw aan de Helomalaan in Heerenveen. Het schoolgebouw wordt momenteel verbouwd. Eromheen komt een tuin.

Thecla zal iets vertellen over het ontwerp en beplantingsplan van die nieuwe tuin. De realisatie van de verbouwing van het gebouw en de aanleg van de tuin wordt bijna geheel door sponsoring, subsidies, giften en de inzet van vrijwilligers mogelijk gemaakt. Ook voor het onderhoud van de tuin zal in de komende jaren een flink aantal vrijwilligers nodig zijn om te verzekeren dat de gasten van het hospice met hun familie en vrienden straks in een mooie, groene omgeving zullen kunnen verblijven.