Heerenveen en Omstreken

Voorafgaand aan de lezing vindt de jaarvergadering plaats van 19.15 – 19.45 uur

Agenda jaarlijkse algemene ledenvergadering

datum:        dinsdag 20 april 2020

Aanvang:     19.15 uur

Plaats:         Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen verslag jaarvergadering 18 maart 2019
 5. Vaststellen sociaal jaarverslag 2019
 6. Rapportage kascommissie, vaststellen financieel jaarverslag 2019*, decharge verlenen aan de penningmeester
 7. Samenstelling kascommissie 2020-2021
 8. Begroting 2020*
 9. Verkiezing bestuursleden

Momenteel zijn er drie vacatures (voorzitter, penningmeester en lid algemeen)

Het bestuur is blij dat Albert van der Toolen zich verkiesbaar stelt voor de functie van voorzitter. Jannie Koster – van Leeuwen treedt terug als waarnemend voorzitter als een nieuwe voorzitter wordt gekozen, maar is wel verkiesbaar voor de functie van lid-algemeen.

De functie van penningmeester wordt tijdelijk waargenomen door Jan Aandewiel.

 1. Toelichting plannen 2020
 2. Digitale Nieuwsbrief en Groene Nieuwsberichten
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

* De financiële stukken liggen ter inzage tijdens de jaarvergadering. Indien u de stukken vooraf wilt inzien dan kunt u ze opvragen bij de penningmeester (aandewiel.jan(at)gmail.com).

N.B. Aansluitend aan de jaarvergadering volgt om 20.00 uur een lezing 

Onderwerp:    Onze tuin op landgoed Den Treek

Spreker:          Marieke Nolsen

Mevrouw Marieke Nolsen woont op Landgoed Den Treek – Henschoten in Leusden.

Zij schreef het volgende over haar lezing:

“Sinds 2002 wonen wij op een prachtige plek midden in het land, met een heerlijke grote tuin. In de afgelopen jaren hebben wij hier om de sfeervolle Landgoedwoning een tuin aangelegd met weelderig bloeiende borders. In het vroege voorjaar met heel veel bollen, opgevolgd door vaste planten, allemaal aangepast aan de kleuren van het Landgoed.

Sinds 2016 hebben wij de tuin vergroot met een decoratieve pluktuin oa. geïnspireerd door Sarah Raven. Heel veel Dahlia’s en andere rijkbloeiende één-jarigen in oranje/rood en zalmachtige tinten zorgen voor een geweldig kleurig najaars feestje.

Als bloemist geef ik les in het maken van tuinachtig bloemwerk en m.b.v. al mijn bloemige foto’s van tuin en bloemwerk, hoop ik een ieder te inspireren. Tijdens deze lezing neem ik u 4 seizoenen mee de tuin in.”