Heerenveen en Omstreken

Nieuwsbrief Groei & Bloei Heerenveen en Omstreken maart 2022

Groei en Bloei bestaat 150 jaar. U heeft het vast wel aan het logo gezien.

In deze nieuwsbrief informatie over onze eigen en andere activiteiten waar u aan deel kunt nemen.

Let op: onze jaarlijkse Groenmarkt zal op 14 mei gehouden worden (dit in tegenstelling tot 21 mei wat op het jaarprogramma staat)

Er is weer van alles te doen: 

Zaterdagochtend 12 maart:Workshop lassen van tuinornament

Dinsdag 15 maart              19.15 uur Algemene Ledenvergadering

                                        20.00 uur  Het Nieuwe Tuinieren door Nienke Plantinga

                                        (adres: kantine Aeres (voorheen Nordwin College),

                                         Dom. Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen)

vrijdagmiddag 1 april:        excursie stinsenplanten bij Martena State

zaterdag 14 mei:               Groenmarkt (ipv 21mei )

zaterdag 11 juni:               Dagexcursie Floriade met Afd. Noord-Oost Friesland

Drijvende tuintjes:             voor de Lindegracht in Heerenveen

                                        voor Gardenista

Project De Wilde Tuin; iets om aan mee te doen

Komende activiteiten voor april

 Workshop lassen van tuinornament

 zaterdag 12 maart 2022

Wegens het succes van de workshop lassen in 2018, organiseren wij die nogmaals op 12 maart 2022.

We gaan een figuratief ornament voor de tuin maken onder leiding van de heer Dries Koster, docent bij AERES, (voorheen Nordwin College) in Heerenveen. We krijgen onderricht in elektrisch en autogeen lassen en gaan aan het eind van de ochtend naar huis met een zelfgemaakt werkstuk.

Materiaal, stofjassen, werkschort, lasbril zijn aanwezig. Doe wel oude schoenen aan!

Er mogen maximaal 10 personen deelnemen en bij minder dan 5 gaat de workshop niet door. De workshop is natuurlijk voor dames en heren.

Geef je dus snel op, maar uiterlijk vóór 6 maart a.s. bij:

Herman Kruithof  E-mail:  kruithofherman15(at)gmail.comTel. 06-38896498

Kosten leden € 15,— ; niet-leden € 20,—

Datum: 12 maart 2022

Plaats: Aeres, Domela Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen,    zij-ingang

Tijd: 9 – 12 uur

De geldende corona regels worden in acht genomen.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep,

Herman Kruithof

Algemene Ledenvergadering Groei en Bloei afdeling Heerenveen en Omstreken

Dinsdag 15 maart om 19.15 (voorafgaand aan de lezing )

Plaats : kantine Aeres (voorheen Nordwin College)

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering

1 – Opening

2 – Mededelingen en ingekomen stukken

3 – Vaststellen verslag ALV van 11 oktober 2021 (zie website)

4 – Vaststellen Sociaal jaarverslag 2021 (zie website)

5 – Vaststellen Financieel jaarverslag 2021 (ligt ter inzage tijdens vergadering)*

6 – Rapportage kascommissie en decharge bestuur

7 – Vaststellen nieuwe kascommissie

8 – Begroting 2022

9 – Bestuursbezetting en vacatures

10 – Rondvraag

11 – Sluiting

* Wilt u het financieel jaarverslag en/of de begroting graag eerder inzien, stuur dan een mailtje naar onze penningmeester: Jan Aandewiel (aandewiel.jan(at)gmail.com). U krijgt de verslagen dan per mail toegestuurd.

Ledenavond: Dinsdag 15 maart 2022

Onderwerp:  Nieuwe kijk op tuinen en tuinieren

Spreker:        Nienke Plantinga

Nienke Plantinga is een tuin- en landschapsontwerper die van persoonlijke wensen levende tuinen maakt met haar buro Magnolia Tuinontwerp. Samen met Katja Staring schreef zij het boek Iedereen kan avontuurlijk tuinieren. Daarnaast is ze actief voor Stichting Steenbreek en is ze partner van het Samen Verduurzamen van Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid. Aan de hand van het boek geeft ze graag lezingen over hun nieuwe kijk op tuinen en tuinieren. Dus een wat actievere lezing over hoe je naar je tuin kijkt, hoe je met de natuur mee kunt tuinieren en zelf je tuin praktischer in kan richten.

Ga je mee op avontuur door jouw tuin?

Haal meer uit je tuin, voor mens en dier. Ga mee op ontdekkingstocht en zie hoe je van je tuin een gastvrije plek maakt voor dieren en planten. En: voor jezelf! Proef, pluk, ruik, voel en ervaar de kracht van de natuur in je eigen tuin, in alle seizoenen. Zie wat er leeft en hoe alles met elkaar is verbonden. En hoe je van eigen lapje grond je favoriete plek maakt waar ook de natuur blij van wordt.

Kom ook deze avond, als lid of als tuinier, iedereen is welkom, want iedereen kan het tuinieren  leren, en samen maken we van onze tuinen een groot natuurgebied!

Stinsenwandeling Martenastate te Koarnjum

Vrijdagmiddag 1 april

Park Martenastate is een van de rijkste vindplaatsen van stinsenplanten in Nederland.

Stinsenplanten (stins = steenhuis) is een verzamelnaam voor planten die van elders (Z. Europa, maar ook gebieden in Duitsland) in Nederland zijn ingevoerd vanaf de middeleeuwen tot het midden van de vorige eeuw. De bekendste stinsenplant is wel het sneeuwklokje. De planten wisten zich zo goed te handhaven en soms ook uit te breiden, dat ze nu tot de Nederlandse flora worden gerekend. In de periode dat wij ernaar toegaan staat waarschijnlijk de holwortel, bosanemoon, Haarlems klokkenspel en de gele bostulp in bloei.

In het park ligt ook een ‘jong’ kasteeltje in neorenaissancestijl. Het staat op de plaats van de oude Martenastate, die in de vijftiende en zestiende eeuw werd bewoond door de Martena’s, een belangrijk adellijk geslacht. Het 4,5 ha grote park rondom de state is een van de rijkste stinsentuinen van Nederland. Het park wordt beheerd door het It Fryske Gea

In deze werkelijk schitterende stinsentuin krijgen we een rondleiding o.l.v. Aad van der Burg van It Fryske Gea.

Na de wandeling gaan we gezamenlijk naar de túnmanswente voor een kop koffie/thee met iets lekkers.

Datum: Vrijdag 1 april, 13.30 uur. Kosten € 9,00 pp incl. koffie

Adres: De Wier 7, 9056 PM Koarnjum

Opgave bij Johanna Feenstra vóór 29 maart; per e-mail:

johanna.feenstra(at)hotmail.com of tel. 06-22 822 444

 

GROENMARKT 14 mei 2022

Onze Groenmarkt is al vele jaren de gezelligste markt op tuingebied in Noord-Nederland, maar de markt kon vanwege Covid-19 de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Nu staan de seinen gelukkig weer op groen. Het ziet ernaar uit dat we dit jaar weer als vanouds een markt kunnen houden.

Datum:         zaterdag 14 mei 2022

Locatie:        Rotstergaastweg 79, Nieuweschoot

Toegang gratis. Parkeren gratis.

Let op. De datum is een week eerder dan in ons jaarprogramma staat vermeld.

Er zal weer een groot aanbod zijn van alles wat groeit en bloeit in de tuin, zoals vaste planten, 1- en 2-jarige planten, bol- en knolgewassen, groenteplanten, etc.

En verder: demonstratie verspenen, tuinadvies, tuingereedschap, jams, honing, kruidenthee en nog veel meer.

Heb je interesse om ook iets “groens” te verkopen? Zo ja, neem dan contact op met Jannie Koster – van Leeuwen, coördinator (mail: jkvl(at)ziggo.nl). Er zijn enkele standplaatsen beschikbaar gekomen.

Excursie  Floriade Expo Almere op zaterdag 11 juni 2022 

Dagexcursie van afdeling Noord-Oost Friesland

Afdeling Noord-Oost Friesland stelt haar dagexcursie open voor deelnemers uit de afdeling Heerenveen. Maak van deze mooie gelegenheid gebruik om de Floriade in Almere te bezoeken. Je gaat met een luxe touringcar. Deze excursie kan alleen doorgaan als de bus vol komt.
Vertrek: 9.00 uur, opstapplaats Dokkum; eindtijd ca. 18.00/18.30 uur 

Deelnemers van afd. Heerenveen stappen op bij McDonald, tijd wordt nog bekend gemaakt.
Kosten: ca. €60,--(is inclusief entree, vervoer en enkele rit kabelbaan); Overige kosten zijn voor eigen rekening.  

Aanmelden: uiterlijk 28 februari bij Yda van der Wal, e-mail ydajacoba(at)gmail.com of bij Tineke Adema – Speelman: e-mail: tinekeadema(at)hotmail.com.

Bij voldoende deelname gaat deze reis door en krijg je in maart nader bericht over de betaling.

Voor meer informatie zie www.nofriesland.groei.nl

 

Drijvende tuintjes 2022

Ook dit jaar gaan we de Lindegracht in Heerenveen weer opfleuren met drijvende tuintjes. Afgelopen jaar hebben we veel positieve reacties gehad.

De leden en scholen die eerder meegedaan hebben, zijn inmiddels weer een uitgenodigd om ook dit jaar weer een tuintje te maken.

We zouden het heel leuk vinden als leden die nog niet eerder meegedaan hebben (omdat het er niet van kwam of omdat u net lid bent), dit jaar ook mee doen.

De spelregels zijn heel simpel: Wij zorgen ervoor dat de bak van 1m2 bij u thuis afgeleverd wordt, dit jaar op 9 mei. Een zak aarde wordt er bij geleverd. U zorgt ervoor dat dit tuintje van 1m2 ingeplant wordt met planten die u mooi vindt, liefst kleurrijk en lang bloeiend. Op 15 juni wordt de bak weer bij u opgehaald en met medewerking van de gemeente te water gelaten. Ze blijven dan tot eind september drijven in de Lindegracht.

Natuurlijk bent u van harte welkom op de morgen van de tewaterlating op 15 juni.

Voor inspiratie kunt u op de website meerdere foto’s en filmpjes zien.

U kunt zich aanmelden voor één of meer tuintjes. En natuurlijk kunt ook uw buren of vrienden vragen om mee te doen.

Aanmelden kan bij mij: avandert(at)ziggo.nl  liefst vóór 15 maart

Zijn er vragen of hebt u suggesties schroom dan niet even te mailen of te bellen 06-46603739

Albert van der Toolen

Vrijwilligers gevraagd voor presentatie drijvende tuintjes

Van woensdag 25 mei tot en met zondag 29 mei wordt het groenfestival Gardenista gehouden op de historische buitenplaats Den Alerdinck in Laag Zuthem (bij Zwolle).

Het festival is een activiteit van de landelijke vereniging Groei & Bloei.

De organisatie van het festival heeft aan de afdelingen van Groei & Bloei gevraagd naar interessante onderwerpen om tijdens het festival te presenteren. Onze afdeling heeft daarop positief gereageerd. Omdat we nu alweer acht jaar drijvende tuintjes in de Lindegracht in Heerenveen plaatsen en we daarop zoveel mooie reacties krijgen, willen we deze activiteit bij een groter publiek onder de aandacht brengen. En Gardenista is daarvoor een mooie gelegenheid.

We zijn van plan om drie drijvende tuintjes in de grote vijver te plaatsen. Twee tuintjes staan op de kant, waar we uitleg geven over het project: hoe ze zijn gemaakt, wie erbij zijn betrokken enz.

We vragen vrijwilligers (tweetallen) die een dagdeel ons project aan geïnteresseerden willen presenteren. De vrijwilligers kunnen het andere dagdeel gewoon het festival bezoeken.

Reis- en verblijfkosten worden vergoed door het bestuur van onze afdeling.

Je kunt je opgeven bij Jannie Koster – van Leeuwen (mail jkvl(at)ziggo.nl), bij wie ook nadere informatie is te krijgen.

Onderzoeksproject De Wilde Tuin – leuk om mee te doen

De Wilde Tuin is een project van NRC en Tilburg University, in samenwerking met Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Noordhollands Dagblad.  De bedoeling is dat u één vierkante meter van uw tuin gedurende vier seizoenen laat verwilderen. U wordt gevraagd verslag te doen van bevindingen in het verwilderde stukje tuin en testjes te doen. Zo helpt u mee aan een grootschalig onderzoek naar diversiteit.

Iedereen kan daar aan deel nemen.

Zaterdag 12 februari stond hier een uitgebreid artikel over in diverse kranten met een interview met de Deense ecoloog Jens Christian Svennig.

Uitgebreide informatie over dit project kunt u vinden op de site www.nrc.nl/dewildetuin

Doe mee en geef je snel op, het kan nog tot 6 maart.

Activiteiten voor april

zaterdag 2 april:     Planten en knollenruil

zaterdag 9 april:     Vermeerderingstechnieken

maandag 11 april:  Lezing over schaduwplanten

zaterdag 23 april:   Excursie naar tuin Pronkjewail op t nije land in Kraggenburg

Meer informatie  in de volgende nieuwsbrief.