Heerenveen en Omstreken

Nieuwsbrief maart 2024

In deze nieuwsbrief

1 maart:    Ingelaste excursie Stekkentuin Espel

 9 maart:    Workshop Enten van fruitbomen

19 maart:   Algemene ledenvergadering/lezing Brian Kabbes

6 april:       Planten- en knollenruil

Ingelaste excursie Stekkentuin Espel

15 februari jl. zouden we de Sneeuwklokjestuin in Koekange bezoeken. De eigenaresse van deze tuin zat echter nog in een verbouwing en daarom heeft zij de afspraak geannuleerd. Ze was vergeten dat wij zouden komen. We hebben gelukkig een alternatief kunnen vinden. Op vrijdagmiddag 1 maart gaan we op excursie naar de Stekkentuin van Wies Voesten in Espel. Rond een jaren ’50 boerderij bevindt zich een verzameltuin. In deze tuin staan vanaf het voorjaar tot het najaar bijzondere vaste planten in bloei, waaronder honderden verschillende helleborus-variëteiten en narcissensoorten, geflankeerd door duizenden soorten blauwe bolletjes en bijzondere Pulmonarias.
Hebt u zin om mee te gaan, dan kunt u zich tot maandag 26 februari opgeven bij Hiltje Dekker via e-mail : Hiltje.dekker(at)home.nl

Voor meer informatie klik hier

Workshop Enten van fruitbomen

De Vrienden van het Oude Fruit is een kenniscentrum op het gebied van oude fruitrassen. Hun doelstelling is het opsporen, vermeerderen en verspreiden van oude fruitrassen om ze te bewaren voor de volgende generatie (zie ook de site www.vriendenvanhetoudefruit.nl).

Op 9 maart wordt onder deskundige begeleiding van Griet Bergsma een ent cursus gegeven aan de leden van Groei & Bloei, afdeling Heerenveen en Omstreken.

Voor meer informatie en opgave, klik hier.

Algemene Ledenvergadering/lezing Brian Kabbes

Agenda van de Algemene Ledenvergadering

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 maart 2023

Het verslag staat op onze website. klik hier

5. Sociaal jaarverslag 202

Het verslag staat op onze website.  klik hier

6. Financieel jaarverslag 2022 en rapportage kascommissie

Het verslag ligt op tafel.  De kascommissie zal verslag uitbrengen en bij acclamatie décharge verlenen aan de penningmeester.

7. Samenstelling nieuwe kascommissie

8. Begroting voor 2023

De begroting ligt op tafel

10. Rondvraag

11. Sluiting

Na de ALV wordt getrakteerd op gebak vanwege het 60-jarig bestaan van de afdeling.

Rond 20.00 uur gaat Brian Kabbes ons vervolgens iets vertellen over de techniek van het vermeerderen van planten. Vermeerderen kan op twee manieren: zaaien en vegetatief, bijv. door stekken, scheuren, afleggen en enten. De heer Kabbes demonstreert een aantal vermeerderingstechnieken en vertelt over de voor- en nadelen van deze technieken.

Voor uitgebreidere informatie, klik hier.

Datum:       19 maart 2024

Tijd:           19.30 uur

Locatie:      Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd

                 Vermaningsteeg 5 (ingang om de hoek aan de Kerkstraat)   8441 GB Heerenveen

U kunt parkeren in de parkeergarage Geerts Willigen Heerenveen (gratis vanaf 18.00 uur) of op straat tegen het geldende parkeertarief (gratis vanaf 20.00 uur). Voor gedetailleerde informatie over de parkeermogelijkheden, klik hier. 

Planten- en knollenruil

Op 6 april is er gelegenheid om planten en stekken te ruilen. Iedereen die bij het opruimen van de tuin iets over heeft, kan dit inbrengen. Tevens is er gelegenheid om bijv. dahliaknollen te ruilen.

De plantenruil is een gezellige gebeurtenis met de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.

Margje en Evert Koelma zijn weer onze gastvrouw en gastheer.

Bij de plantenruil houden we de gebruikelijke spelregels aan:

  • Vóór 10.00 uur gaan we de planten uitstallen. Het is handig als je naast de naam van de planten of stekken die je inbrengt, ook je eigen naam vermeldt, zodat anderen weten aan wie ze vragen kunnen stellen.
  • Rond 10.00 uur is er koffie/thee en kan het aanbod bezichtigd worden.
  • Er wordt pas geruild als het startsein (bel) heeft geklonken.

De plantenruil is uitsluitend bedoeld voor Groei & Bloei-leden. Leden van andere afdelingen zijn van harte welkom.

Datum:        zaterdag 6 april 2024

Tijd:             10.00 - 11.00 uur

Adres:          Koningin Wilhelminaweg 16, Heerenveen

In de volgende nieuwsbrief

6 april:         Planten- en knollenruil

15 april:       ledenavond met lezing over Waterbeheer door Martin Knol

18 mei:        Groenmarkt

Fryslan iepenet syn tunen