Heerenveen en Omstreken

Extra Nieuwsbrief Groei en Bloei Afdeling Heerenveen en Omstreken

Betreft lezing op Dinsdag 16 november 2021:  GAAT NIET DOOR

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Spreker: Jasper Helmantel

Titel: Wilde planten en biodiversiteit

Locatie: Aeres (voorheen Nordwin College), Domela Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen

Het bestuur van Groei & Bloei heeft kennis genomen van de corona maatregelen zoals  het kabinet die heeft gepresenteerd afgelopen vrijdag. Het bestuur heeft besloten om de lezing  van 16 november NIET door te laten gaan.

Het was een lastig besluit. We hadden kunnen voldoen aan de door het kabinet gestelde voorwaarden, maar het voelt niet goed dat wij met zo veel mensen samen komen, terwijl er een dringend advies ligt om zo veel mogelijk groepscontact te vermijden. Het is natuurlijk ook teleurstellend omdat dit onze laatste ledenavond van dit jaar zou zijn en het onderwerp van de lezing op grote belangstelling kan rekenen.

In december kunnen onze leden een papieren versie van de nieuwsbrief verwachten met daarin ons jaarprogramma voor 2022. We hopen u het komende jaar weer te kunnen ontmoeten.

 Albert van der Toolen, voorzitter