Heerenveen en Omstreken

Nieuwsbrief maart 2023

Inleiding

De huismussen laten zich weer horen onder de dakpannen; wat een drukte, wat een gekwetter! Ze weten dat het voorjaar in aantocht is! Of zouden ze misschien ook weten dat er een nieuw bestuur komt?

In deze nieuwsbrief

21 maart:    Algemene ledenvergadering

                    Klimaatbestendig tuinieren (Heilien Tonckens)

1 april:         Planten- en knollenruil

20 mei:        Groenmarkt (aankondiging en oproep)

Drijvende tuintjes (oproep)

Algemene Ledenvergadering en lezing

Datum:        dinsdag 21 maart 2023

Aanvang:     19.15 uur

Plaats:         Aeres VMBO, Domela Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 11 april 2022 (zie website)
 5. Vaststellen sociaal jaarverslag 2022 (zie website)
 6. Rapportage kascommissie, vaststellen financieel jaarverslag 2022, decharge verlenen aan penningmeester
 7. Samenstelling kascommissie 2023-2024
 8. Begroting 2023
 9. Verkiezing nieuw bestuur

Het huidige bestuur is aftredend. Het bestuur draagt de volgende personen voor als nieuwe bestuursleden:

Voorzitter:             Jochem Liemburg, Oranjewoud

Secretaris:             Roelfien Jonker, Heerenveen

Penningmeester:    Paulien Steneker, Joure

Algemene leden:    Margje Koelma, Heerenveen

                              Jannie Eppinga, Katlijk

Opm. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.

     10. Afscheid van de bestuursleden Jannie Koster – van Leeuwen en Jan Aandewiel en de interim-voorzitter Willy Dommerholt

     11.Toelichting plannen 2023

     12.Rondvraag

     13.Sluiting

Opmerking: Het financieel jaarverslag ligt ter inzage tijdens de jaarvergadering. Indien u het verslag vooraf wilt inzien, kunt u dat opvragen bij de penningmeester (aandewiel.jan(at)gmail.com).

Volgend op de ledenvergadering vertelt Heilien Tonckens in haar lezing over

Klimaatbestendig tuinieren

Ze schrijft ter introductie van de lezing het volgende: Klimaatbestendige tuin; een woord dat actueel wordt de laatste tijd, maar niemand weet waar het naar toe gaat. De grote onbekende zware hoosbui, de periode van grote droogte en we gaan geen water geven. Hoe gaan we daarmee om? Voor geld is alles te koop of toch niet en dat moeten we misschien wel helemaal niet willen. Is de grond van onze tuin niet het vertrekpunt? Wat kunnen we daarmee, kan daar het vochthoudend vermogen van worden aangepast of zoeken we de plantensoorten uit die meer aan kunnen? Maar hoe zit het dan met ons ideaalbeeld van de tuin? Onze wensen voor die mooie border? Ik neem jullie mee door de tuin met zijn onderdelen en per plek geef ik suggesties en hoop ik op jullie reacties, zodat er met elkaar een mooi gesprek gaat ontstaan. Hoe passen we dit aan: passen we uiteindelijk de tuin aan of ook onze eigen houding ten opzichte van onze tuin?”

Planten- en knollenruil

Op 1 april is er weer gelegenheid om planten en stekken te ruilen. Iedereen die bij het opruimen van de tuin iets over heeft, kan dit inbrengen. Tevens is er ook gelegenheid om bijv. dahliaknollen te ruilen.

De plantenruil is een heel gezellige gebeurtenis met de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.

Margje en Evert Koelma zijn weer onze gastvrouw en gastheer.

Bij de plantenruil houden we de gebruikelijke spelregels aan:

 • Vóór 10.00 uur gaan we de planten uitstallen. Het is handig als je naast de naam van de planten of stekken die je inbrengt, ook je eigen naam vermeldt, zodat anderen weten aan wie ze vragen kunnen stellen.
 • Rond 10.00 uur is er koffie/thee en kan het aanbod bezichtigd worden.
 • Er wordt pas geruild als het startsein (bel) heeft geklonken.

De plantenruil is uitsluitend bedoeld voor Groei & Bloei-leden. Leden van andere afdelingen zijn van harte welkom.

Datum:        zaterdag 1 april 2023

Tijd:             10.00 - 11.00 uur

Adres:          Koningin Wilhelminaweg 16, Heerenveen

 

Groenmarkt

Onze Groenmarkt is al vele jaren de gezelligste markt op tuingebied in Noord-Nederland. Vorig jaar kwamen er maar liefst 995 bezoekers op het evenement af, een record. Voor veel leden van Groei & Bloei is dit dè ontmoetingsplaats voor onderlinge contacten.

Voor dit jaar staat de plantenmarkt gepland op de derde zaterdag in mei. Er zal weer een groot aanbod zijn van alles wat groeit en bloeit in de tuin, zoals (bijzondere) vaste planten, 1- en 2-jarige planten, bol- en knolgewassen, eetbare planten, groente- en kruidenplanten, sierheesters en ook weer fruitboompjes.

En verder o.a. tuingereedschap, houten producten, tuindecoraties, jams, honing en kruidenthee.

Heb je interesse om ook iets “groens” te verkopen? Neem dan contact op met Jannie Koster – van Leeuwen, algemeen coördinator (mail: jkvl(at)ziggo.nl). Er zijn nog een paar standplaatsen beschikbaar.

Datum:        zaterdag 20 mei 2023

Locatie:        Rotstergaastweg 79, Nieuweschoot

 

Drijvende tuintjes

Een zomerlang drijvende tuintjes in de Lindegracht. Doe je dit jaar mee?

Voor de negende keer nemen we het initiatief om in samenwerking met de gemeente Heerenveen de Lindegracht op te fleuren met drijvende tuintjes. De tuintjes worden gemaakt door leden van onze afdeling en door studenten van Aeres VMBO Heerenveen.

Vind je het leuk om van een bak van 1 m2 een kleurrijk tuintje te maken? Geef je dan op bij Jan Aandewiel (aandewiel.jan(at)gmail.com).

De bak wordt begin mei bij je thuisgebracht en dan kun je meteen met inrichten beginnen. Op 14 juni wordt de bak bij je opgehaald om meteen daarna in de Lindegracht te worden geplaatst.

 

In de volgende nieuwsbrief

15 april:       Plantentrog maken

17 april:       Ledenavond Ecologisch moestuinieren (Sabrina Zeddies)

21 april:       Excursie Arboretum Arcadië, Gasselte

6 mei:          Excursie Gruttoland, Wommels