Heerenveen en Omstreken

Nieuwsbrief februari 2023

Inleiding

Voorzichtig steken de eerste bolgewassen hun kopjes boven de grond. Sneeuwklokjes, krokussen en narcissen luiden het voorjaar in. Hier en daar staat helleborus in bloei. Ook in de wintermaanden heeft de tuin zijn charme.

In deze nieuwsbrief

Nieuws van het bestuur

11 februari: workshop praktijkles heesters snoeien

20 februari: ledenavond Inheemse wilde planten en biodiversiteit (Jasper Helmantel)

Nieuws van het bestuur

In de nieuwsbrief van medio november is een dringende oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Die oproep heeft zijn uitwerking niet gemist, want er hebben zich namelijk drie kandidaten gemeld!

Zoals bekend loopt Margje Koelma al een half jaar mee met het huidige bestuur. Als we haar meetellen, dan zijn er op dit moment dus vier beoogde nieuwe bestuursleden. Na een verkennend gesprek zijn de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester reeds verdeeld. Al met al een heel positieve ontwikkeling.

Een en ander neemt niet weg dat het nieuwe bestuur nog niet compleet is. We zijn nog op zoek naar één persoon voor de functie van algemeen bestuurslid. Als je interesse hebt, aarzel dan niet (langer) en neem contact met me op. Het zou mooi zijn als er in maart a.s. een compleet nieuwe bestuursploeg met nieuw elan aan de slag kan gaan.

Willy Dommerholt, interimvoorzitter

Mail: wildv(at)upcmail.nl

Workshop praktijkles heesters snoeien

Op 11 februari verzorgt Gerard Tamminga, docent aan Aeres VMBO Heerenveen, een workshop over de ‘ins en outs’ van het snoeien. Eerst bespreekt hij in het kort de theorie van het snoeien in het praktijkgebouw achter de plantenkas. Daarna gaan we op de schooltuin halfstamfruitbomen snoeien en heesters op de Beleeftuin. Er is gereedschap aanwezig, maar neem gerust je eigen gereedschap mee.

Datum:         zaterdag 11 februari 2023

Tijd:             09.00 – 12.00 uur

Plaats:          Aeres VMBO, Domela Nieuwenhuisweg 3, 8448 GK Heerenveen

Voor de kosten verwijzen we je graag naar de website (klik hier)

Aanmelden graag vóór 5 februari a.s. bij Dicky Nagelhout, via mail dickynagelhout(at)ziggo.nl of via 06 37739678.

Ledenavond Inheemse wilde planten en biodiversiteit (Jasper Helmantel)

Jasper Helmantel van kwekerij Cruydt-Hoeck, een kwekerij van wilde bloemenzaden, zal in zijn lezing op 20 februari uitgebreid ingaan op het actuele thema biodiversiteit. Wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels verdwijnen uit ons landschap. Jasper vertelt op inspirerende wijze over het belang van het terugbrengen van natuurlijke vegetaties met inheemse wilde bloemen. In de natuur hangt alles met elkaar samen, de rol van wilde planten in onze ecosystemen laat dat goed zien: de aanwezige insecten in ons land zijn (biochemisch) goed afgestemd op de inheemse planten die hier van nature groeien. Jasper Helmantel: “Het is onze missie om u te helpen meer biodiversiteit te creëren. Door uw leefomgeving actief in te richten met wilde bloemen draagt u bij aan het herstel van de biodiversiteit en dus aan de leefomstandigheden van wilde bijen, vlinders en vogels.”

Kijk ook eens op hun vernieuwde website: www.cruydthoeck.nl  

Datum:         maandag 20 februari 2023

Tijd:             20.00 uur

Plaats:           Aeres VMBO (voorheen Nordwin College), Heerenveen

In de volgende nieuwsbrief

21 maart: Algemene ledenvergadering/ Klimaatbestendig tuinieren (Heilien Tonckens)

1 april: planten- en knollenruil