Heerenveen en Omstreken

GROEI & BLOEI

Afdeling Heerenveen en Omstreken

Sociaal jaarverslag 2022

Covid-19

Alleen de eerste maanden van het verslagjaar stonden nog in het teken van Covid-19 met beperkende maatregelen. Enkele geplande activiteiten moesten in februari worden afgelast, zoals de eerste les van bloemschikken en de ledenavond.

Bestuur

De Algemene Ledenvergadering die op 15 maart was gepland is vanwege omstandigheden verschoven naar 11 april. Het financieel jaarverslag van 2021 werd goedgekeurd. Tijdens deze vergadering is Ieke Schreuder als secretaris teruggetreden.

Om gezondheidsredenen heeft Albert van der Toolen zich medio mei helaas moeten terugtrekken als voorzitter van ons bestuur.

Door deze mutaties waren er officieel nog maar twee bestuursleden. Gelukkig zijn er goed draaiende werkgroepen, maar de ontstane situatie is natuurlijk verre van ideaal. Daarom is Willy Dommerholt gevraagd om de rol van interim-voorzitter op zich te nemen. Zij heeft op dat verzoek positief gereageerd en heeft toegezegd de nieuwe rol tot de jaarvergadering van maart 2023 te willen vervullen.

In de nieuwsbrief van medio november is een dringende oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Die oproep heeft zijn uitwerking niet gemist, want er hebben zich toen drie nieuwe kandidaten gemeld. Aan het eind van het jaar was er uitzicht op een compleet nieuw bestuur!

Leden, stand van zaken

Het ledental in het verslagjaar was per januari 268. Er waren 46 opzeggingen, maar er kwamen 42 nieuwe leden bij. De meeste nieuwe leden meldden zich via internet.

In april is er een flyer-actie gedaan om nieuwe leden te werven met matig resultaat.

Ledenavonden

Er zijn 5 ledenavonden gehouden met de volgende lezingen:

 1. Het nieuwe tuinieren. Een interactievere lezing over hoe je naar je tuin kijkt, hoe je met de natuur mee kunt tuinieren en zelf je tuin praktischer in kan richten.
 2. Schaduwplanten. Voor veel tuinbezitters is schaduw in de tuin een probleem. Toch zijn er verrassend veel mogelijkheden om ook een schaduwtuin aantrekkelijk en spannend te maken.
 3. Vlinders in de tuin en Friese natuur. Er werd uitgebreid ingegaan op vlinders in onze tuin, maar ook (nacht)vlinders in de Friese natuur.
 4. Groene Passie. Jan Aandewiel gaf aan de hand van foto’s een terugblik op de eendaagse tuinenreis naar Barneveld en omgeving. Na de pauze vertelde hij over de drijvende tuintjes in de Lindegracht in Heerenveen, waaraan hij graag een verticaal tuintje zou willen toevoegen.
 5. Botanische reis door de Andes in Peru. Een lezing over bijzondere planten en een eeuwenoude cultuur.

De ledenavonden werden gehouden in de kantine van het Aeres VMBO Heerenveen (voorheen Nordwin College). De locatie voldoet nog steeds goed: gemakkelijk bereikbaar, betaalbaar en alle faciliteiten aanwezig.

Activiteiten

 • Tijdens de plantenruil in april was er weer een grote keuze uit meegebrachte planten. Altijd een gezellige activiteit.
 • De Groenmarkt is het jaarlijkse hoogtepunt van ontmoetingen tussen leden en een gelegenheid om mooie planten te kopen. We hebben bijna 1000 bezoekers geteld, een record. We konden 10 nieuwe leden boeken.
 • Nationale Tuinweek. Onze leden en studenten van het Aeres VMBO Heerenveen hebben voor 30 drijvende tuintjes gezorgd in de Lindegracht. Het was de hele zomer weer een fleurig gezicht in het centrum van Heerenveen.
 • Fryslân iepenet syn tunen is een gezamenlijk project van zes Friese afdelingen van Groei & Bloei. Er waren in totaal 50 open tuinen, waarvan 14 binnen onze afdeling. De vijf geplande weekenden werden zeer goed bezocht.
 • In september heeft de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden, waarin bestuur en nieuwe leden van gedachten wisselden over wensen en verwachtingen.
 • De plantenruil in oktober is gewoon doorgegaan. Er was een grote opkomst.
 • De Zaai- en stekclubleden hebben twee gezamenlijke bijeenkomsten gehouden: Zaden ruilen en verspenen.
 • De leden van de moestuinclub kwamen verschillende keren bijeen. Het is enthousiaste groep leden.

Excursies

Gelukkig konden de meeste geplande excursies doorgang vinden. De excursies naar Landgoed Pábema en De tuin van Fortmond zijn niet doorgegaan i.v.m. te weinig deelnemers.

 • Winterwandeling in de bossen van Oldeberkoop. Was zeer geslaagd, er wandelden 34 personen mee.
 • Stinzenplanten op Martenastate. Prachtige collectie bloeiende stinzenplanten.
 • Pronkjewail op ’t Nije Laand in Kraggenburg. Een vrolijke voorjaarstuin.
 • Mieke’s kruidentuin in Bakkeveen. Een wandeling langs alles wat er groeit en bloeit in haar kleurrijke inheemse tuin en een theeproeverij.
 • De Belshoftuin. Een goedverzorgde, grote landschapstuin.
 • Rondleiding Arborealis in Wilhelminaoord. Dit is een kwekerij met een bijzonder assortiment duurzaam gekweekte vaste planten, bomen, heesters en kruiden.
 • Dagtocht naar Barneveld. Op vrijdag 2 september 2022 was er een prachtige dagtocht per touringcar naar Barneveld en omgeving. Het was een zeer geslaagde reis met 40 deelnemers.

Workshops

Alle geplande workshops zijn doorgegaan.

 • Onderhoud gereedschap. Was weer een drukbezochte workshop.
 • Vaardigheid en techniek kettingzagen (Stihl bij Kuperus). Veel animo en prima uitleg.
 • Lassen door docent van Aeres VMBO. Veel deelnemers.
 • Vermeerderingstechnieken. Een kleine groep heeft hieraan meegedaan.
 • Zomerbloemen plukken en een boeket maken. Leuke workshop, wel wat weinig deelnemers.
 • Bollenmand vullen. Veel deelnemers.
 • Kerststuk maken. Gezellige en inspirerende ochtend met adviezen van Klaas Groen.

 

Bloemschikken

In voor- en najaar werden weer lessen gegeven in Nij Brongergea Tsjerke in De Knipe, een ruime locatie waar men op voldoende afstand van elkaar kan werken.

Communicatie

Elke maand worden de activiteiten van de komende maanden opgenomen in de digitale nieuwsbrief. Soms komt er tussendoor ook nog een extra nieuwsbrief uit. Margje Jonker is de nieuwe eindredacteur. De nieuwsbrief wordt ook integraal op de website gepubliceerd.

In december werd het nieuwe jaarprogramma voor 2023 per post naar de leden verzonden.

Website

De website incl. fotoarchief wordt actueel gehouden door de webmaster Aaltje Blom. Zij verzorgde ook de lay-out en verzending van de digitale nieuwsbrief.

Tot slot

Vrijwel alle activiteiten konden doorgang vinden door de inzet van werkgroepleden en veel actieve leden. Dat maakt onze vereniging sterk en slagvaardig. Het bestuur bedankt iedereen heel hartelijk voor hun inzet en hoopt in 2023 weer een beroep op hen te mogen doen.

Jannie Koster – van Leeuwen