Heerenveen en Omstreken

Algemene Ledenvergadering Groei en Bloei afdeling Heerenveen en Omstreken

Maandag 11 april om 19.15 (voorafgaand aan de lezing )

Plaats : kantine Aeres (voorheen Nordwin College)

Agenda van de Algemene Ledenvergadering

1 – Opening

2 – Mededelingen en ingekomen stukken

3 – Vaststellen verslag ALV van 11 oktober 2021 (zie website)

4 – Vaststellen Sociaal jaarverslag 2021 (zie website)

5 – Vaststellen Financieel jaarverslag 2021 (ligt ter inzage tijdens vergadering)*

6 – Rapportage kascommissie en decharge bestuur

7 – Vaststellen nieuwe kascommissie

8 – Begroting 2022

9 – Bestuursbezetting en vacatures

10 – Rondvraag

11 – Sluiting

* Wilt u het financieel jaarverslag en/of de begroting graag eerder inzien, stuur dan een mailtje naar onze penningmeester: Jan Aandewiel (aandewiel.jan(at)gmail.com). U krijgt de verslagen dan per mail toegestuurd.

Ledenavond: Maandag 11 april 2022

Onderwerp:  Schaduwplanten

Spreker:        Jan Dijkstra

Waar: 20.00 uur in  AERES, Dom Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen

Jan Dijkstra van Kwekerij en Kijktuin Aan De Dijk in Oudeschip (Gr)schreef ons: Een tuin op het noorden, een tuin met veel bomen en heesters, voor veel tuinbezitters is de schaduw in de tuin een probleem. De planten willen niet groeien of niet bloeien , het is te droog of te nat. Toch zijn er verrassend veel mogelijkheden om ook een schaduw tuin aantrekkelijk en spannend te maken.Aan de hand van foto’s laat ik verschillende vaste planten voor de schaduwtuin zien, schaduwplanten die meestal niet opvallen door  grote schreeuwerige bloemen maar het meer moeten hebben van fraaie bladvormen en subtiele bloemen.

In de pauze is het mogelijk  planten te kopen,  planten,  die een plaats in de schaduwtuin verdienen. 

Kwekerij en Kijktuin Aan De Dijk is een gespecialiseerder kwekerij van Siergrassen, vaste (schaduw) planten, varens en Bamboe . Plantensoorten waar u enthousiast over kunt zijn vanwege hun luchtige sierlijkheid, de bijzondere bladvormen en hun onverwoestbaarheid, de subtiele bloei. Botanische rariteiten en liefhebbersplanten. Inmiddels zijn naast grassen ook vaste planten en dan in het bijzonder blad en schaduwplanten o.a. Disporum Rodgersia, Arisaema, Podophyllum en vele varens een tweede specialiteit van de kwekerij.