Heerenveen en Omstreken

 

Stinsenwandeling Martenastate te Koarnjum

Vrijdagmiddag 1 april

Park Martenastate is een van de rijkste vindplaatsen van stinsenplanten in Nederland.

Stinsenplanten (stins = steenhuis) is een verzamelnaam voor planten die van elders (Z. Europa, maar ook gebieden in Duitsland) in Nederland zijn ingevoerd vanaf de middeleeuwen tot het midden van de vorige eeuw. De bekendste stinsenplant is wel het sneeuwklokje. De planten wisten zich zo goed te handhaven en soms ook uit te breiden, dat ze nu tot de Nederlandse flora worden gerekend. In de periode dat wij ernaar toegaan staat waarschijnlijk de holwortel, bosanemoon, Haarlems klokkenspel en de gele bostulp in bloei.

In het park ligt ook een ‘jong’ kasteeltje in neorenaissancestijl. Het staat op de plaats van de oude Martenastate, die in de vijftiende en zestiende eeuw werd bewoond door de Martena’s, een belangrijk adellijk geslacht. Het 4,5 ha grote park rondom de state is een van de rijkste stinsentuinen van Nederland. Het park wordt beheerd door het It Fryske Gea

In deze werkelijk schitterende stinsentuin krijgen we een rondleiding o.l.v. Aad van der Burg van It Fryske Gea.

Na de wandeling gaan we gezamenlijk naar de túnmanswente voor een kop koffie/thee met iets lekkers.

Datum: Vrijdag 1 april, 13.30 uur. Kosten € 9,00 pp incl. koffie

Adres: De Wier 7, 9056 PM Koarnjum

Opgave bij Johanna Feenstra vóór 29 maart; per e-mail:

johanna.feenstra(at)hotmail.com of tel. 06-22 822 444