Heerenveen en Omstreken

Welkom bij Groei & Bloei
Heerenveen en Omstreken

Uitgelicht

Groei & Bloei Heerenveen e.o. is een actieve vereniging voor iedereen met groene vingers (of die groene vingers wil krijgen)

Groei & Bloei Heerenveen organiseert lezingen, geeft cursussen en verzorgt tuinexcursies. Naast de Groenmarkt en ieder jaar  open tuinen, doen we nog veel meer. Kijk maar eens op deze site of kom eens langs op een ledenavond. In de agenda vind je alle komende activiteiten. Bekijk ook eens  de Groene Nieuwsberichten , de verzonden nieuwsbrieven en de foto's van de activiteiten en bloemschikken

 

ALV en ledenavond maandag 21 september 2020

We zijn blij dat we dit seizoen toch weer van start kunnen gaan met onze ledenavonden in het Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg, Heerenveen.

Er is uitvoerig overleg met het Nordwin College geweest. We vertrouwen erop dat we daar op een veilige manier bij elkaar kunnen komen, waarbij voldaan kan worden aan de geldende RIVM-richtlijnen. Uw en onze gezondheid is prioriteit nummer één.

Het programma is als volgt:

19.45 uur: Korte Algemene Ledenvergadering

Het bestuur is statutair verplicht jaarlijks een ALV te organiseren. In maart kon die helaas door de corona-perikelen niet doorgaan.

Agenda

  1. Opening
  2. Rapportage kascommissie, vaststellen financieel jaarverslag 2019, decharge verlenen aan de penningmeester
  3. Samenstelling kascommissie 2020-2021
  4. Verkiezing bestuursleden: Jannie Koster – van Leeuwen heeft aangegeven na 10 jaar de voorzittersfunctie te hebben bekleed een stapje terug te willen doen. Zij blijft evenwel beschikbaar voor een bestuursfunctie. Het bestuur stelt voor om Albert van der Toolen te benoemen tot nieuwe voorzitter en Jannie tot algemeen lid.  Van Dicky Nagelhout hebben we bericht ontvangen dat zij om gezondheidsredenen per 1 september j.l. haar functie als algemeen lid heeft neergelegd.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting.

20.00 uur: Lezing Andries Bierling: Salvia’s en botanische rariteiten

Andries Bierling van Tuingoed Folz in Meeden zal spreken over salvia’s en andere rariteiten. Aan de hand van veel eigen fotomateriaal geeft hij informatie over de achtergrond van deze soorten en laat hij op inspirerende wijze hun toepassingsmogelijkheden zien. Ook neemt hij planten mee voor de verkoop. Meer informatie staat in de Groene Nieuwsberichten van juli 2020.

Nadere informatie over de RIVM-maatregelen i.v.m. corona en de gang van zaken tijdens de ledenavond volgt in de eerstvolgende digitale nieuwsbrief

 

Jaarprogramma 2020    <----  klik

Tuinlog

18 Sep

Anneke Duyvesteijn

Zomerse zonnebloemen - Blik op de tuin 972/ week...

15 Sep

EINDELOOSHAOF

Vlinders verleiden

Meer

Agenda

Er zijn geen agenda items gevonden